سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #160

#160 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Differential Pulse Polarographic Determination of Cd(II) and Pb(II) in Milk Samples after Solid-phase Extraction Using Amberlite XAD-2 Resin Modified with 2,2-DPED3P
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اندازه گیری پلاروگرافی پالس تفاضلی (cd(II و (Pb(II در نمونه های شیر بعد از استخراج فاز جامد با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-2 اصلاح شده با 2,2-DPED3P
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی  شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

در مقاله حاضر، روش استخراج فاز جامد با ستون جدید، برای اندازه گیری Cd(II) و Pb(II) در نمونه های شیر گاو، بز، گوسفند، گاو وحشی و انسان با استفاده از معرف تازه سنتز شده 2,2-DPED3P (2و2-{]1و2- دی فنیل اتان-1و2-دی ایلیدن[ دی نیتریلو}دی فنل) برای پیش تغلیظ و جداسازی قبل از پلاروگرافی پالس تفاضلی، با استفاده از آمبرلیت XAD-2 در محدوده pH، 0/5-0/4 توسعه یافته است. متعاقباً، عناصر به کار رفته، با 10 میلی لیتر از محلول شوینده M HCl  2 شستشو داده شد و با پلاروگرافی پالس تفاضلی (DPP) تجزیه شدند. همچنین، مزاحمت یون های خارجی مطالعه شده است. اثرات پارامترهای مختلف ابزاری بررسی شده و شرایط دریافتی، بهینه گردیده است. غلظت کل فلز از نمونه های شیر در حوزه مطالعه شده، در محدوده های زیر به ترتیب، g L-1μ 090/0-030/0 برای Cd(II)،  g L-1μ  026/0-009/0برای Pb(II) بودند. حد تشخیص g L-1μ 020/0 و 024/0 به ترتیب، برای Cd(II) و Pb(II)، با اعمال یک فاکتور پیش تغلیظ تقریباً 40 بدست آمد. روش پیش تغلیظ پیشنهاد شده، بطور موفقیت آمیز برای اندازه گیری یون های فلزی در نمونه های شیر گاو، بز، گوسفند، گاو وحشی و انسان اعمال شد.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان