یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

مقاله #158

#158 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Di erential Pulse Polarographic Determination of Cadmium After Solid Liquid Extraction and Preconcentration Using PAN
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین پلاروگرافی پالس تفاضلی غلظت کادمیوم بعد از استخراج مایع جامد و پیش تغلیظ با استفاده از PAN
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی  شیمی با ترجمه فارسی

روش حساس، سریع ، بسیار گزینش­پذیر و مقرون به صرفه پلاروگرافی پالس تفاضلی برای تعیین غلظت مقادیر جزیی کادمیوم در نمونه­ های مختلف پس از جذب بر روی کمپلکس 1-(2-پیریدیلازو)-2-نفتول (PAN) بر میکروکریستالین نفتالن در محدوده pH 2/8-0/11 توسعه داده شده است. پس از فیلتراسیون (صاف کردن)، توده جامد با 9 میلی­لیتر هیدروکلریک اسید 1 مولار شیک (لرزانده) شد وکادمیوم توسط پلاروگرافی پالس تفاضلی تعیین شد. کادمیوم می ­تواند به صورت کمی بر روی جاذب 1-(2-پیریدیلازو)-2-نفتول-نفتالن پک شده در یک ستون، جذب شود و به طور مشابه تعیین غلظت شود. حد تشخیص μg/mL 07/0 است (نسبت سیگنال به نویز=2) و خطی بودن در محدوده غلظت μg/mL 150-1/0 با ضریب همبستگی 9995/0 و انحراف استاندارد نسبی %98/0  نگه داشته شده است. مشخصه­ یابی فرایند الکترو اکتیو شامل بررسی درجه برگشت ­پذیری است. پارامترهای مختلفی مانند تاثیر pH، حجم فاز آبی و تداخل یک تعداد از یون­ های فلزی بر روی تعین کادمیوم در جزئیات به منظور بهینه­ سازی شرایط برای تعیین غلظت آن در نمونه­ های مختلف، مطالعه شده است.

کلمات کلیدی: تعیین غلظت کادمیم جزیی، پلاروگرافی پالس تفاضلی، 1-(2-پیریدیلازو)-2-نفتول


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
40,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان