یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

مقاله #150

#150 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Influence of nanocatalyst on oxidative coupling, steam and dry reforming of methane: A short review
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اثر نانو کاتالیزور بر جفت شدن اکسایشی و تبدیل بخاری و خشک متان : مرور کوتاه
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

اثر نانوکاتالیزور بر سه واکنش اصلی در تبدیل گاز طبیعی همچون تبدیل بخاری، تبدیل خشک و جفت شدن اکسایشی متان با تاکید بر گزارش­ها و یافته­های پیشین بررسی شده است. با وجود این که نتایج تجربی مطالعات گذشته نشان داده­اند که تبدیل متان با نانوکاتالیزور بیشتر از کاتالیزورهای معمولی بوده است، هیچ همبستگی بین تبدیل متان و اندازه­های متوسط ذرات نانو وجود نداشته است. همچنین در مطالعات نتایج مربوط به برخی از نانوکاتالیزورها با کاتالیزورهای معمولی مقایسه شده است که اثر بهبود یافته­ی عملکرد کاتالیزور در مقیاس نانو را بر تبدیل متان نشان می­دهند.

کلمات کلیدی : گاز طبیعی؛ تبدیل بخاری؛ جفت شدن اکسایشی متان؛ نانوکاتالیزور؛ تبدیل متان.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان