سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1255

#1255 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Using Simulation to Develop Entrepreneurial Skills and Mind-Set: An Exploratory Case Study
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از شبیه سازی در توسعه ذهنیت و مهارت های کارآفرینی: مطالعه موردی اکتشافی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
115,000 ريال
چکیده فارسی:
کارآفرینان می بایست برای موفقیت دامنه ای از مهارت ها را در خود توسعه دهند، شامل مهارت های تصمیم گیری، مدیریت ریسک، حل مسئله، ارتباطی و کار تیمی. بازی ها و شبیه سازی ها بصورت روزافزونی در دانشگاه و تجارت برای برانگیختن چنین توسعه مهارتی استفاده می شوند. این مقاله به تشریح ماژول شبیه سازی تجارت می پردازخت که به موجب آن دانشجویان ارشد از بازی برای شبیه سازی مدیریت و اجرای یک تجارت استفاده می کنند. این بازی سناریوهای دنیای واقعی را تکثیر نموده، و در نتیجه محیط یادگیری بسترسازی شده و نوآورانه ای را مهیا می سازد. این مقاله چکیده مقالات فکری دانشجویان را ارائه می کند، که در آن پیامدهای گوناگون یادگیری تشریح شده است. این مقاله با ارائه راهنمایی هایی برای معلمان با در نظر گرفتن یکپارچه سازی یادگیری مبتنی بر بازی به برنامه تحصیلی در راستای تسهیل توسعه مهارت، و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده، به نتیجه گیری می رسد. 
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
115,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان