چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #1254

#1254 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Patterns of business intelligence systems use in organizations
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
الگوهای کاربرد سیستم های هوش تجاری در سازمان ها
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
149,000 ريال
چکیده فارسی:
هوش تجاری (BI) اغلب بعنوان اصلاح جامع برای سیستم های پشتیبان از تصمیم در مقیاس وسیع (DSS) درون سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. BI اخیرا بزرگترین ناحیه سرمایه گذاری IT در سازمان ها بشمار آمده و CIO های سراسر دنیا سالهاست که آن را بعنوان اولویت تکنولوژی سطح بالا می دانند. مهم ترین الگوهای کاربرد در پشتیبانی تصمیم مربوط به نوع تصمیم مورد پشتیبانی و نوع مدیری که تصمیم را می گیرد، می باشد. چارچوب MIS/DSS مورتون اسکات و گوری اصلی مشهورترین چارچوب برای توضیح این الگوهای کاربردی است. این باور وجود دارد که نظریه DSS شبیه به این چارچوب را می توان به BI تبدیل کرد. این مقاله به بررسی الگوهای کاربرد سیستم های BI با استفاده از چارچوب اسکات مورتون و گوری و نظریه تصمیم گیری معاصر از اقتصادهای رفتاری می پردازد. این مقاله تحقیق مطالعه موردی ثانویه را ارائه می کند که هشت سیستم BI و 86 تصمیم مورد پشتیبانی در این سیستم ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بر اساس نتایج مطالعات موردی، چارچوبی برای تشریح الگوهای کاربرد BI توسعه یافته است. همچنین راهنمایی برای توسعه استراتژی سازمانی برای تامین BI می باشد. این چارچوب نشان می دهد که سیستم های BI کارکردی کوچکتر و شرکتی درکنار هم در سازمان برای پشتیبانی تصمیمات متفاوت و تصمیم گیرندگان متفاوت مورد استفاده وجود دارد. این چارچوب نشان می دهد که نظریه DSS فردی را نمی توان بدون پشتیبانی تجربی خاصی در سیستم های BI اعمال کرد. 
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
149,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان