چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #1251

#1251 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Predicting Compliance Intention on Zakah on Employment Income in Malaysia: An Application of Reasoned Action Theory
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی قصد اجابت زکات بر درآمد اشتغال در مالزی: استفاده از نظریه اقدام منطقی
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:
عوامل بسیاری بر رفتار اجابت در زکات دادن در ادبیات تحقیق مطرح شده است. با این وجود نکات اندکی راجع به قصد بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مطرح شده، گرچه قصد بعنوان عامل تعیین کننده رفتار فرد بیان شده است. با استفاده از نظریه اقدام منطقی که توسط محققان (آزجن و فیشبن، 1980) بعنوان یکی از اساس نظری پایه توسعه یافته، مطالعه حاضر بدنبال شناسایی عوامل تعیین کننده نگرش ها و هنجارهای غیرعینی نسبت به زکات بر قصد رفتاری در اجابت زکات بر درآمد اشتغال در میان مسلمانان می باشد. بعبارت دیگر تحقیق حاضر اساساً بدنبال بررسی این است که تا چه میزان مدل نظری در پیش بینی قصد رفتاری زکات بر درآمد اشتغال قابل استفاده است که با افزودن یک مسیر از هنجارهای غیرعینی بسوی نگرش نسبت به زکات تحقق می یابد. نتایج مطالعه آشکار می سازد که هنجارها و نگرش های غیرعینی بر رفتار اجابت زکات بر درآمد اشتغال تاثیر می گذارد. علاوه بر این، برازش مدل نیز نتیجه  بهتری را در زمانی نشان می دهد که این مسیر را لحاظ کرده بودیم. آشکار می شود که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هنجارهای غیرعینی بر قصد رفتاری معنی دار بوده است. بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که قصد فرد مسلمان برای پرداخت زکات را می توان از هنجارها و نگرش های غیرعینی وی نسبت به زکات در سطح 48% پیش بینی نمود. کارکردهای نظری و عملی این تحقیق نیز در انتها مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان