سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1245

#1245 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Research collaboration and R&D outsourcing: Different R&D personnel requirements in SMEs
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
همکاری پژوهشی و برون سپاری "تحقیق و توسعه (R&D)": الزامات مختلف پرسنل تحقیق و توسعه در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME ها)
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
قیمت فروش:
99,000 ريال
چکیده فارسی:

ادبیات تحقیق در مورد نوآوری باز بر ضرورت مشارکت در روابط دانش بیرونی در راستای نوآوری تأکید می‌کند. به خصوص برای SMEها[1]، همکاری پژوهشی و برون سپاری تحقیق و توسعه می‌تواند امکانات و تسهیلاتی را جهت تکمیل منابع محدود تحقیقات داخلی ارائه کند. با این حال، آنها همچنین الزامات خود را برحسب ظرفیت جذب و مهارت‌های مدیریتی پرسنل داخلی تحقیق و توسعه در نظر می‌گیرند.

این مقاله بر روی الزامات مختلف بر حسب قابلیت دسترسی و آموزش مدیران پژوهش و متخصصان تحقیق و توسعه جهت همکاری پژوهشی و برون سپاری R&D[2] در SMEها متمرکز می باشد. تجزیه و تحلیل تجربی داده‌های سطح خرد از طریق بررسی R&D کسب و کار در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ  (OECD[3]) برای بلژیک نشان می‌دهد که ارتباط بین الزامات پرسنل R&D و همکاری پژوهشی و برون سپاری R&D بستگی به اندازه SME دارد. بنابراین، برای مطالعه این موضوع به طور مناسب تمایز بین شرکت‌های بسیار کوچک، کوچک و متوسط مرتبط است. شرکت‌های بسیار کوچک در همکاری‌های پژوهشی نسبت به شرکت‌های متوسط کمتر مشارکت می‌کنند و تمایل به شرکت در همکاری‌های پژوهشی دارند که بطور مثبتی با سهم دارندگان دکترا در میان مدیران پژوهش و متخصصان R&D مرتبط هستند. برای برون سپاری R&D مشارکت کمتر در شرکت‌های متوسط ذکر شده است و تمایل به برون سپاری با افزایش سطح صلاحیت رسمی پرسنل R&D و آموزش R&D، افزایش می‌یابد. در میان SMEها، شرکت‌های کوچک بیشتر در همکاری پژوهشی و برون سپاری R&D دخیل هستند. در مورد همکاری پژوهشی، آنها به کارشناسان بسیار مجرب اعتماد دارند. برای فعالیتهای برون سپاری R&D، حضور مدیران تحقیق و متخصصان یا کارشناسان R&D مهم است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
99,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان