سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1228

#1228 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Refining the linkage between perceived capability and entrepreneurial intention: roles of perceived opportunity, fear of failure, and gender
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
اصلاح روابط بین قابلیت درک شده و هدف کارآفرینی: نقش های فرصت، ترس از شکست و جنسیت
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مطالعه، رابطه بین قابلیت درک شده و هدف کارآفرینی را با بررسی نقش های تعدیل شده فرصت و ترس از شکست و نقش واسطه جنسیت اصلاح می کند. چارچوب واسطه بر اساس دیدگاه های پدیده شناختی طبقه بندی و تئوری نقش اجتماعی توسعه یافته است. دو نمونه از تایوان و چین از پایگاه داده دیدبان کارآفرینی جهانی برای تست فرضیات استفاده شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک که با یک رویکرد خود راه اندازی دنبال شده، چندین نتیجه شگفت انگیز را نشان می دهد. اول، قابلیت درک شده به طور مثبت بر هدف کارآفرینی از طریق فرصت اثر می گذارد؛ این رابطه غیر مستقیم در چین نسبت به تایوان، قوی تر است. دوم، در مقایسه با ترس از شکست، فرصت، اثر واسطه قدرتمندتری در ارتباط قابلیت و هدف کارآفرینی دارد. این تفاوت، در چین نسبت به تایوان، قابل توجه تر است. سوم، جنسیت تا اندازه ای اثر واسطه فرصت را تعدیل می کند. به طور خاص، قابلیت درک شده، اثر غیر مستقیم قدرتمندتری بر هدف کارآفرینی از طریق فرصت در میان مردان نسبت به زنان در تایوان دارد؛ اگرچه تفاوت بین زن و مرد در چین، چشمگیر نیست. به علاوه، سن بر فرصت و هدف کارآفرینی، اثر منفی دارد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان