سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1222

#1222 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exogenous determinants of entrepreneurial intuition and the mediatory role of psychological capital among potential youth entrepreneurs
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
عوامل بیرونی تعیین کننده شهود کارآفرینی و نقش میانجی سرمایه روان شناختی در میان کارآفرینان جوان
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

برخی از محققین معتقدند که شهود باید در تحقیقات علمی اهمیت بیشتری داشته باشد، اما بسیاری از محققان شهود را در محیط کارآفرینی بررسی نکرده اند. لذا این مطالعه به بررسی تأثیرپذیری سازگاری شغلی، تحمل ابهام، نیاز به دستیابی و حمایت مربی در شهود کارآفرینی و نقش میانجی از سرمایه روان شناختی پرداخته است. این مطالعه کمّی، از یک طرح تحقیقاتی از طریق بررسی مقدماتی در میان 1626 عضو از جوانان اردوگاه ملی (NYSC) در اردوگاه های نیجریه استفاده می کند. نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از تکنیک طبقه بندی مناسب برای انتخاب اعضای جوان این نهاد برای شرکت در نمونه مطالعه انجام شده است. نتايج نشان داد که پس از کنترل عامل تعدیل کننده (سرمايه روانشناختی)، کاهش معنادار قابل توجهی در میزان سازگاری شغلی (β = .142; p < .05) و حمایت آموزشی (β = .063; p < .05) در مورد شهود کارآفرینی مشاهده می شود که نشان می دهد این میانجیگری جزئی است. با این حال، ارزش پیش بینی کننده موفقیت برای شهود کارآفرین حذف شد؛ که نشان دهنده کامل بودن میانجیگری است. در تلاش برای افزایش ظرفیت بصری کارآفرینان بالقوه، توصیه شده است که آموزش جامع و کارآفرینی جامع (که شامل ماژول های سازگاری شغلی، نیاز به دستیابی به موفقیت و پشتیبانی مربیگری می باشد) می بایست در همه رده های موسسات عالی رتبه تثبیت و اعمال شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان