سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1220

#1220 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Socio-emotional skills and business communication
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباط کسب و کار و مهارت های عاطفی-اجتماعی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

رساله حاضر به تجزیه و تحلیل سه مورد از شرکت های کسب و کار موفق می پردازد که در چشم انداز اسپانیا متولد شده اند، و بنظر حضور بین المللی و سبک رهبری دارند. سپس سبک رهبری دیگری را ارائه می کنیم که طبق فرضیه می تواند بعنوان اندیشه و بازی سودمندی برای محققان نظریه رهبری توسعه یابد- هدف نقد یا تخریب این شرکت‌ها به هیچ وجه نیست، زیرا ما آن‌ها را در بخش های معین خود بسیار موفق می دانیم. موضوع این متن روش اصیلی را دنبال می کند زیرا مطالب بسیار اندکی وجود دارد که واقعاً به مهارت های اجتماعی و عاطفی پرداخته، یا مزیت های توانایی عاطفی اجتماعی را از نقطه نظر ارتباطات در ارتباط با سبک های رهبری مشارکتی توصیف می کند، حتی در بستر چند فرهنگی که انتظار داریم گره خوردگی فرهنگ وجود داشته باشد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
60,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان