شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #1211

#1211 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Improvement of fuel oil spray combustion inside a 7 MW industrial furnace: A numerical study
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
بهبود احتراق پاشش نفت کوره در داخل یک کوره صنعتی 7 MW : مطالعه عددی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله یک آنالیز عددی از احتراق پاشش نفت کوره (نفت سیاه) درون یک کوره صنعتی را ارائه می‌دهد. کوره صنعتی یک کوره استوانه ای 7 مگاوات است که گرما را برای یک پالایشگاه نفت تامین می‌کند. برای مدل سازی فرایندهای انتقال و واکنش در کوره از نرم افزار CFO تجاری فلوئنت استفاده می‌شود. مدل احتراق انتخاب شده بر اساس داده‌های اندازه گیری موجود در پیشینه تحقیقات اعتبارسنجی شده و نتایج خوبی به دست آمده است. احتراق پاشش نفت سیاه با استفاده از تغییر پارامترهای سوخت و مشعل (کوره) مانند نسبت هوا به سوخت نسبی، قطر قطرات سوخت، نیمساز پاشش سوخت و عدد گرداب مشعل بهبود می‌یابد. این پارامترها بر شکل و ثبات شعله تاثیر می‌گذارند، که بر عملکرد کوره‌های صنعتی، مخصوصا خروجی گرما و انتشار انواع گاز بستگی دارد. آنالیز عددی نشان داد که احتراق کامل و حداقل کسر جزءهای از گونه‌های غیر مشتعل با مخلوط‌های اندک هوا-سوخت، جریان بسیار چرخشی، زوایای باز پاشش (اسپری) سوخت و قطرات کوچک سوخت به دست آمده است. از طرفی دیگر بالاترین خروجی‌های گرمایش کوره برای مخلوط‌های هوا-سوخت نزدیک به استویومتریک، زوایای تنگ اسپری سوخت، عدد گرداب (چرخش) بین 0.6 تا 1.0 و قطرات کوچک سوخت حاصل می‌شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان