سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1186

#1186 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
CNN-based Style Vector for Style Image Retrieval
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بردار سبک مبتنی بر CNN برای بازیابی تصویر سبک
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در این مقاله به بررسی اثربخشی "ماتریس سبک" می پردازیم که در تحقیقات صورت گرفته بروی انتقال سبک و سنتز بافت توسط گاتیس و همکارانش{2،3} در زمینه بازیابی تصویر بکاررفته است و به عنوان ویژگی های تصویر در نظر گرفته می شود. یک ماتریس سبک با استفاده از ماتریس گرام نگاشت های ویژگی در یک شبکه عصبی کانوولاتورعمیق ارائه می گردد. ما در اینجا یک بردار سبک ارائه کرده ایم که از یک ماتریس سبک با کاهش ابعاد PCA بوجود آمده است. در آزمایشات، ما عملکرد بازیابی تصویر را با استفاده از تصاویر هنری دانلود شده از Wikiarts.org و با توجه به سبک های هنری و هنرمندان ارزیابی می کنیم. ما توانسته ایم برای جستجوی سبک و جستجوی هنرمند، به میانگین دقت 40.64% و 70.40% دست یابیم، که هردوی آنها از نتایج ویژگی های CNN بهتر عمل می کنند. علاوه بر این، ما دریافته ایم که فشرده سازی PCA باعث افزایش عملکرد می گردد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
60,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان