سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1181

#1181 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
روش های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش، سرمایه فکری و نوآوری
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

این مقاله یک مدل مفهومی ارائه می دهد که در قالب آن یک سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM) بر اساس شیوه های HRM مبتنی بر دانش بر سرمایه فکری شرکت اثر می گذارد و عملکرد نوآوری بالاتری را تولید می کند. ما این ایده را با استفاده از یک مجموعه داده از 180 شرکت اسپانیایی با استفاده از مدل سازی تعادل ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری بطور مثبت میانجی روابط میان شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش و عملکرد نوآوری است و نشان دهنده نقش اساسی سرمایه انسانی در این رابطه است: شیوه های HRM مبتنی بر دانش بر سرمایه ارتباطی و ساختاری از طریق سرمایه انسانی تاثیر می گذارد و سرمایه انسانی با افزایش سرمایه ساختاری و ارتباطی بر عملکرد نوآوری تاثیر می گذارد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان