سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1180

#1180 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Deep convolutional learning for Content Based Image Retrieval
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
یادگیری کانولوشن عمیق برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا
تعداد صفحات فارسی:
39 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در این مقاله، ما یک روش بازآموزشِ مدل را به منظور یادگیری بازنمایی‌های کانولوشنِ کارآمدتر برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، ارائه می‌دهیم. ما یک مدل CNN عمیق را برای بدست آوردن بازنمایی‌های ویژگی از فعال‌سازی‌های لایه‌های کانولوشن، با استفاده از ادغام بیشینه به کار می‌گیریم و سپس به منظور ایجاد توصیف‌گرهای تصویر فشرده‌ و کارآمدتر که کارایی بازیابی و نیازمندی‌های حافظه را بهبود می‌بخشند، شبکه را با اتکا به اطلاعات موجود، تطبیق و بازآموزش می‌دهیم. روش ما سه رویکرد اصلی را برای بازآموزشِ مدل پیشنهاد می‌کند، که عبارتند از: بازآموزش کاملاً بدونِ‌ناظر، در صورتی که هیچ اطلاعاتی به جز اطلاعات خودِ مجموعه‌‌ی‌ داده وجود ندارد؛ بازآموزش با اطلاعات ارتباط، در صورتی که برچسب‌های مجموعه‌‌داده‌ی آموزشی در دسترس باشد؛ و بازآموزش مبتنی بر بازخوردِ ارتباط، در صورتی که بازخورد از طرف کاربران وجود داشته باشد. ارزیابی‌های آزمایشی بر روی سه مجموعه‌داده‌ی بازیابی تصویر که به صورت عمومی در دسترس هستند، کارایی روش پیشنهادی را در یادگیری بازنمایی‌های کارآمدتر برای بازیابی و عملکرد بهتر آن را نسبت به سایر شیوه‌های بازیابی مبتنی بر CNN و همچنین رویکردهای کانولوشن با استخراج ویژگی به صورت دستی، در تمام مجموعه‌داده‌های مورد استفاده، نشان می‌دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان