سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1179

#1179 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Overlaps between human resources’ strategic planning and strategic management tools in public organizations
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
هم پوشانی بین برنامه ریزی استراتژی منابع انسانی و ابزارهای مدیریت استراتژیک در سازمان های عمومی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده. برنامه ریزی توسعه اساسی برای عناصر سازمانی و فرآیندی است که سازمان‌ها همه فعالیت‌ها و تلاش های مرتبط با اهداف مشخص خود را بصورت مسیری برای رسیدن به آن‌ها و چگونگی گذار از این مسیرها، ترکیب می نمایند. هدف این مقاله ارائه پژوهش های علمی درباره کاربرد پذیری و کارایی این دو ابزار استراتژیک شامل تحلیل زنجیره ارزشی و تحلیل سهامداران در سازمان های عمومی و نشان دادن این مطلب است که ابزارهای استراتژیکی از قبیل تحلیل زنجیره ارزشی بکار رفته در سازمان های عمومی نیازمند تطبیق خودشان با شرایط از پیش تعریف شده برای بیشینه نمودن تاثیرات آن‌ها برای درک شرایط هستند. این مطالعات نشان می دهد که تحلیل استراتژیک روابطی که همه بخش های سازمان را می سازند، کمتر از روابط پیچیده مهم است. این مطالعه در تلاش برای اعمال دو مدل شامل تحلیل زنجیره ارزشی و تحلیل سهامداران در مسیری مشابه برای نشان دادن این است که چگونه درک استراتژیک نتیجه هم زیستی است. بنابراین، مدیریت باید دارای برنامه ریزی صحیح برای همه منابع خود باشد. یکی از این منابع که برای سازمان استراتژیک است، منابع سازمانی می باشد که مولفه مهمی برای برنامه ریزی سازمانی است. برخی عوامل روشی جدید را در برنامه ریزی منابع انسانی استراتژیک موجب شده اند، با این حال، این نوع برنامه ریزی بصورت کامل به دلیل برخی محدودیت‌ها بصورت هنوز بکار نرفته است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان