چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #1161

#1161 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Influence of Word of Mouth Communication on Brand Equity: Receiver Perspectives
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اثر ارتباط دهان به دهان بر ارزش ویژه برند: دیدگاه گیرنده
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

تحقیق حاضر دربردارنده آنالیز مسئله و بررسی خصوصیات اثر ارتباط دهان به دهان بر ارزش ویژه برند می باشد. نتایج تحقیق تجربی ارائه شده در این مقاله آشکار ساخت که ظرافت و سودمندی ویژگی های پیامی ارتباط دهان به دهان تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند و ابعاد آن مبتنی بر بستر کالای لوکس دارد. رابطه مثبت آماری میانگین نقطه قوت بین ویژگی های ارتباط دهان به دهان (ظرافت، سودمندی) و ابعاد ارزش ویژه برند (تداعی برند، آگاهی از برند، وفاداری برند، کیفیت ادراک شده) پس از آنالیز تجربی اثر پیام ارتباط دهان به دهان بر ارزش ویژه برند به کمک همبستگی و رگرسیون تعیین گردید.

کلید واژگان: ارتباط دهان به دهان، ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، تداعی برند

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
60,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان