چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #1152

#1152 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Natural resources, capital accumulation and the resource curse
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
منابع طبیعی، انباشت سرمایه انسانی و نفرین منابع
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

نگرانی‌های اولیه اقتصاددانان برای تأثیر سرمایه طبیعی بر رشد اقتصادی، در طول قرن نوزدهم موجب رضایت خاطر و بی توجهی نسبت به آن شد. با وجود این شواهد نشان داده‌اند که از دهه ۱۹۶۰ عملکرد اقتصادی کشورهای کم درآمد با ثروت منابع طبیعی آنها، ارتباط معکوسی داشته است. این رابطه یک مسئله قطعی نیست از این رو یک سیاست به حساب می‌آید و حائز اهمیت است. SEEA می‌تواند با تقویت منطق مدیریت صحیح منابع طبیعی و همچنین ارائه شاخص پایداری سیاست در قالب نرخ ذخیره خالص، به بهبود سیاست و عملکرد کشورهای کم‌ درآمد کمک کند. این شاخص سیاست، همراه با سایر اقدامات مانند صندوق سرمایه برای از بین بردن رانت، ابتکارات و طرح‌ها برای افزایش شفافیت جریان‌های استیجاری و ارزیابی دقیق کاربردهای جایگزین درآمد بخش عمومی می‌تواند بهره‌وری را بهبود بخشد، که در آن منابع طبیعی به شکل‌های جایگزین سرمایه تبدیل می‌شوند تا رفاه اجتماعی را حفظ کنند. چاد و موریتانی مطالعات موردی را برای نشان دادن اینکه چگونه SEEA و پس انداز خالص می‌تواند برای تشخیص شکست سیاست و بهبود عملکرد اقتصادی استفاده شود، ارائه می دهند.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان