سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1060

#1060 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Empirical Correlations between Peak Ground Velocity and Spectrum-Based Intensity Measures
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
همبستگی تجربی بین سرعت حداکثر زمین و معیار های شتاب طیفی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

معادلات همبستگی تجربی بین سرعت حداکثر زمین (PVG) و چندین معیار شدت حرکت زمین طیفی تشکیل شده اند. معیارهای شدت بررسی شده به طور خاص عبارت بودند از: شتاب حداکثر زمین (PGA)، شتاب شبه طیفی با میرایی 5% (SA)، شدت طیف شتاب (ASI)، و شدت طیف (SI). همبستگی های محاسبه شده با استفاده از حرکات زمین حاصل از زلزله های کم عمق فعال و چهار معادله ی پیش بینی حرکت زمین بدست آمدند. نتایج نشان می دهد که PGV به شدت با SI همبستگی دارد ، تا حدی با SA با زمان تناوب متوسط تا طولانی همبستگی دارد  و همچنین تا حدی با SA با زمان تناوب کوتاه، PGA، ASI همبستگی دارد . یک مثال ساده برای نمایش یک کاربرد احتمالی معادلات همبستگی تشکیل شده برای انتخاب حرکت زمین استفاده شده است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان