سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1054

#1054 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
THE PREDICTION AND USE OF PEAK GROUND VELOCITY
تعداد صفحات انگلیسی:
31 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی و استفاده از ماکزیمم سرعت حرکت زمین
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:

ماکزیمم سرعت حرکت زمین (PGV) دارای توجه کمتری در ادبیات فنی نسبت به پارامترهای پرکاربرد از قبیل ماکزیمم شتاب حرکت زمین (PGA) و پاسخ طیفی بوده است. با این وجود نمونه های بسیاری از استفاده از PGV در مهندسی لرزه شناسی و مهندسی زلزله به عنوان یک پارامتری در تخمین شدت ماکرو لرزه ای و خسارت سازه ای وجود دارد. PGV همچنین در برخی از روش‌ها برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی به این علت که دارای رابطه ای با کرنش های زمین است، در طراحی لرزه ای و ارزیابی خطوط لوله مدفون بکار می رود. یکی از موارد پر استفاده PGV در ساخت طیف های پاسخ الاستیک بوده است. معادلات پیش بینی نسبتا" کمی برای PGV در مقایسه با PGA و طیف ثبت شده است، دراین 25 معادلات بیان و خلاصه سازی شده است. موضوع PGV مقیاس شده از مختصات طیف پاسخ بررسی شده و نشان می دهد که نمونه متداول PGV مقیاس شده از شتاب های طیفی در 1 ثانیه نبایستی ادامه داشته باشد چراکه نسبت دو کمیت بسیار متغیر است. اکثر روابط پایدار موجود مابین PGV و شتاب طیفی در 5 ثانیه تناوب پاسخ اتفاق می افتند؛ با این حال بدیهی است که تخمین سرعت های بیشینه مستقیما" انجام شده و معادلات بایستی با سایر معادلات برای مختصات طیفی با روش یکسان PGA بدست آید.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
170,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان