سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1053

#1053 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Ethnic Networks in FDI and the Impact of Institutional Development
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه های قومی در FDI و تأثیر توسعه نهادی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: کارآفرینان قومی چینی به خاطر عملکرد تجاری فعال خود در این زمینه، به ویژه در جنوب شرقی آسیا، شناخته شده هستند. این مقاله به طور تجربی نقش شبکه های قومی چینی در ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار داده است. ما همچنین ارزیابی می کنیم که آیا اثربخشی فعالیت های شبکه تحت تاثیر سطح توسعه اقتصادی و نهادی منابع و کشورهای میزبان قرار گرفته است. با استفاده از یک مدل جاذبه استاندارد، ما در میابیم که شبکه های قومی چینی در تسهیل سرمایه گذاری بین المللی بین کشورها مهم هستند. قدرت شبکه های قومی چینی بین متحدان کشور، که به وسیله ی محصولات قومی چینی‌ها در هر دو کشور تخمین زده شده اند، با میزان تجمعی FDI متقابل آنها رابطه مثبت دارند. مهمتر از همه، این رابطه قابل توجه به کشورهای جنوب شرقی آسیا محدود نیست و برای متحدان دیگر کشور که در این مطالعه نیز حاضرند قابل اعمال است، صرف نظر از اینکه آیا سرمایه گذاری از سوی کشورهای صنعتی یا کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. در نهایت، تجزیه و تحلیل ما هیچ شواهدی را نشان نمی دهد که شبکه های قومی تنها در کشورهایی که مؤسسات اقتصادی و قانونی آنها توسعه نیافته اند موثر خواهند بود. شبکه های قومی چینی نقش مهمی در ترویج سرمايه گذاري مستقيم خارجي به کشورهايي با کيفيت بوروکراتيک نسبتا بالاتر ایفا کرده اند، بسيار بيشتر از آنچه در کشورهای با کیفیت بوروکراتیک پایین رخ میدهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان