چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #1044

#1044 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Application of the Direct Optimized Probabilistic Calculation
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده. روش محاسبه احتمالی بهینه شده مستقیم - DOProC - مشغول وظایف احتمالی است که در آن مقادیر ورودی خاص به صورت تصادفی می باشند. DOProC به طور معمول در ارزیابی احتمالاتی قابلیت اطمینان سازه های تحمل کننده بار استفاده می شود. DOProC همچنین می تواند در طرح های احتمالی مربوط به عناصر ساختاری همراه با قابلیت اطمینان مشخصی استفاده شود. در بسیاری از موارد، این روش محاسبه بسیار مفید بوده و برآوردهای دقیقی از احتمالات را در اختیار می گذارد. DOProC در میان محاسبات احتمالاتی مربوط به ترکهای ناشی از خستگی در سازه‌ها و پل های فولادی که بارهای چرخه ای دارند، موفقیت آمیز بوده است. نرم افزار مورد استفاده برای این منظور، FCProbCalc است که با استفاده از این نرم افزار امکان نظارت بر کارآیی و گسترش خسارت ناشی از خستگی به ساختار و تعیین زمان برای بازرسی از بهره برداری فراهم می شود. این بدان معنی است که سازه سازگار است و برای خدمت در شرایطی که خسارت های ناشی از خستگی دیده است نیز مناسب می باشد. روش‌ها و برنامه های کاربردی می توانند بطور قابل توجهی هزینه های تعمیر و نگهداری برآورده شده برای سازه‌ها و پل های در معرض بارهای چرخه ای را بهبود بخشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
140,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان