سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1028

#1028 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Green tax reforms and habits
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
عادات و اصلاحات مالیات سبز
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:

 چکیده

ما با استفاده از یک مدل موازنه کلی دینامیک نقش شکل گیری عادت را به هنگام تحلیل اصلاحات مالیات سبز تحت فرضیه سود دوبرابر بررسی می کنیم. ما افزایش‌ها در مالیات های انرژی را در نظر می گیریم و مالیات بندی سرمایه را در چهارچوب سود-خنثی تطبیق می دهیم تا اثرات بر رفاه را ارزیابی کنیم. چون وجود سود محیطی قطعی است، ما بیشتر بر سود کارایی تمرکز داریم. یافته های ما نشان می دهند که زمانی که مالیات‌ها برای مصرف انرژی خانگی افزایش پیدا می کند، عادات و دینامیک های انتقالی تصمیم های خانوار را تغییر می دهند و لذا سود کارایی تغییر می کند. اگرچه، زمانی که افزایش مالیات برای انرژی به عنوان ورودی استفاده می شود، اصلاح همواره هزینه رفاه را از نظر کارایی القا می کند. در این مورد، عادات نقش مهمی بازی نمی کنند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان