سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1026

#1026 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
The impacts of carbon tax on energy intensity and economic growth – A dynamic evolution analysis on the case of China
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات مالیات کربن بر شدت انرژی و رشد اقتصادی- آنالیز تکاملی پویا در مورد چین
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

مقاله حاضر اثرات مالیات کربن بر شدت انرژی و رشد اقتصادی را در یک سیستم کاهش نشر و صرفه جویی انرژی چهار بعدی نوین بهمراه محدودیت های مالیات کربن را مورد بررسی قرار می دهد. براساس نمودارهای شاخه ای و نمادهای لیپونوف، رفتار پویای سیستم مورد آنالیز قرار می گیرد. ضرایب کمی سیستم واقعی از طریق شبکه عصبی مصنوعی مورد شناسایی قرار گرفته است. یک مطالعه سناریو با مشاهده رفتار تکاملی پویای شدت انرژی و رشد اقتصادی در واقعیت انجام می گیرد. مفهوم نقطه تحول شدت انرژی در سیستم پویای چهار بعدی برای اولین بار ذکر می شود. با تغییر ضرایب همبستگی سیستم چهار بعدی، روش های کاراتری به منظور پایداری و کاهش هوشمندانه شدت انرژی اجرا می شود. از شرایط کشور چین بعنوان یک نمونه استفاده می شود تا زمان و چگونگی معرفی مالیات کربن در چارچوب سیستم پویای چهار بعدی مشخص گردد. نتایج نشان می دهد که هرچه نقطه مالیات رشد مالیات کربن بزرگتر باشد، شدت انرژی سیستم چهار بعدی بهتر مورد کنترل قرار می گیرد. توجه به بازداری اثر این تغییرات بر رشد اقتصادی مهم و ضروری است. بهترین زمان برای مالیات کربن و بهترین نقطه آن پس از آنالیز جامع در چارچوب سیستم پویای چهار بعدی حاصل می گردد. هرچه زمان مالیات کربن مناسب تری آغاز شود، نرخ رشد بالاتر مالیات کربن اتخاذ شده، قوانین و سیاست های نظیر بهتری تشکیل شده، نشر کربن را بهتر می توان کنترل نمود و شدت انرژی کاهش می یابد، طوری که به هدف کاهش نشر دی اکسید کربن و حفظ شد مناسب انرژی می توان دست پیدا کرد. شبیه سازی های عددی برای تشریح این نتایج انجام گرفته است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
170,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان