سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1015

#1015 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Whole Life Performance Assessment: Critical Success Factors
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی عملکرد دائم العمر (همیشگی): عوامل حیاتی موفقیت
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
280,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

هزینه گذاری دائم العمر (WLC) اکنون به بهترین عملکرد در زمینه تهیه ساخت تبدیل شده است آن را به احتمال زیاد در پیش بینی دقیق هزینه های دائمی یک پروژه نیز یک مسئله مهم خواهد بود. با این حال، اگر قصد اجرای هزینه گذاری دائم العمر را داشته باشیم انتظارات متفاوت سازمان های مختلف در طول حیات یک پروژه و عدم وجود اطلاعات، نظارت بر اهداف و منافع بلند مدت برای بسیاری از بازیکنان کلیدی موانعی هستند که باید بر طرف شوند. پرسشنامه ای برای بررسی مجموعه ای از ده عامل مشترک و 188 عوامل فردی انجام شد. این عوامل به هشت دسته حیاتی (محدوده پروژه، زمان، هزینه، کیفیت، قرارداد / دولت، منابع انسانی، ریسک، و بهداشت و ایمنی) در فاز پروژه، به آن گونه که توسط مشتریان، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی به منظور شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برای کل ارزیابی عملکرد دائم العمر (WLPA) قرار گرفتند. با استفاده از شاخص اهمیت نسبی، ده عامل حیاتی برای هر دسته بندی، از منظر شرکت کنندگان در پروژه، تجزیه و تحلیل شده و مشخص شدند. شرایط آنها را بر آن دسته و عوامل تجزیه و تحلیل با استفاده از همبستگی رتبهای اسپیرمن شد. تمام شرکت کنندگان "نوع پروژه" را به عنوان عمومی ترین عامل مهم در هشت دسته برای WLPA شناسایی کردند. با استفاده از شاخص نسبی رتبه بندی تکنیک ها و روش میانگین وزنی، مشخص شد که عوامل فردی مهم در هر دسته عبارت بودند: "وضوح قرارداد" (دامنه)؛ "دوره ثابت ساخت و ساز" (زمان)؛ "برآورد دقیق بودجه پروژه" (هزینه)؛ "کیفیت مواد" (با کیفیت). "روابط / اعتماد متقابل" (قرارداد / دولتی)؛ "مدیریت رهبری / تیم" (منابع انسانی)؛ و "مدیریت ایمنی کار" (سلامت و ایمنی). توافق نسبتا بالایی در این دسته بندی ها در میان تمام شرکت کنندگان وجود داشت. بدیهی است، با وجود 80 عامل مؤثر در اثربخشی WLPA، رابطه مثبت و قوی تری بین سرویس گیرنده و منعقد کننده قرارداد به جای پیمانکار و مقاطعه کار فرعی، مشتری و پیمانکار فرعی وجود دارد. قرار دادن این عوامل مهم درون یک ماتریس معیار می تواند یک ایجاد چارچوب اولیه WLPA را به منظور کمک به تصمیم گیری بخش دولتی در کره جنوبی برای فرایند ارزیابی / انتخاب یک پروژه در مرحله پیشنهاد را تسهیل کند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
280,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان