سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1007

#1007 کد مقاله زمینه: مواد و متالورژی
عنوان انگلیسی:
Investigation of tungsten/steel brazing using Ta and Cu interlayer
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی لحیم‌کاری تنگستن/فولاد با استفاده از بین‌لایه‌ایِ Ta و Cu
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

فرایند لحیمکاری Ta و Cu را بهمنظور مطالعهی اتصال W و فولاد با فویل فیلر آمورف پایهنیکلی اجرا کردیم. اتصال W/Ta/ فولاد و W/ Cu/ فولاد را در خلأ در دمای 1050 C به مدت 1 ساعت انجام دادیم. ریزساختار فصل مشترکی و خواص مکانیکی اتصالات را با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیفسنج پراکندگی انرژی (EDS) و اندازهگیری استحکام کششی بررسی کردیم. نتایج نشان میدهد که با استفاده از بینلایهایِ Ta و Cu پیوندی مطمئن بین W و فولاد حاصل میشود. منابع شکست اتصالات لحیمکاری W/فولاد عمدتاً در زیرلایهی تنگستنی در نزدیکی درزِ لحیمکاری وجود دارد که با نتیجهی محاسبهی روش المان محدود (FEM) تطابق خوبی دارد. میانگین استحکام کششی اتصالات W/ Ta/ فولاد و W/ مس/ فولاد بهترتیب 257.8 MPa و 276.7 MPa بود. در مقایسه با بینلایهایِ سختِ Ta، بینلایهایِ نرمِ Cu میتواند در زیرلایهی W باعث کاهش تنشهای باقیمانده و بهبودِ خواص مکانیکی شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان