شنبه ۲۵ اردیبهشت ۰۰

خواستگاه دوران مدرنیسم

لذت از تفکر در یکه گی وپیوستار هستی شناسی در جامعه آرمانی و هدفمند دوران کلاسیک و عصر روشنگری سده هجدهم جای خود را به جهانی تکه تکه و تشریح پذیر در ساختار اندیشه جامعه مدرنیسم قرن نوزدهم داد. عکاسی در دوران مدرنیسم در ابتدا با نگاه آرمان گرایانه طبقه بورژوازی به دنبال گسترش ادراک انسان از پیرامون خود و ساخت زبان جهانی، به نقد و درنتیجه تشریح و جزء پردازی کلیت هستی پرداخت. فتوکلاژ اوج چنین رویکردی است، در باور پذیری تکه گی وتشخیص. انسان مدرن در سیطره تعدد وشتاب ابزار، فناوری و تکنیک مقهور می‌شود وبرای گذر از این بحران به دنبال تغییر، تحول، آشتی وسازگاری با سوژگی انسان وتمام پتانسیل شناختی او میشود.تا به مدد تکنولوژی به پیوند و سازگاری دوباره قطعات متکثر تفکر مدرنیسم نائل گردد، براین اساس فتومونتاژ خواستگاه جامعه معاصر می‌شود.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/-خواستگاه-دوران-مدرنیسم-0.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان