شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

نمونه ترجمه تخصصی عمران

نمونه ترجمه تخصصی عمران

  Behavioral study of self-compacting concrete with wollastonite microfiber as part replacement of sand for pavement quality concrete (PQC)

 The fact that self-compacting concrete (SCC) does not require any supplementary compaction

to fill in every nook and corner of the structure without compromising with strength and durability makes it much more futuristic and desirable over conventional concrete. Present study highlights the behavioural changes in SCC for PQC applications at macro and micro levels with the incorporations of wollastonite micro-fiber; proposed to be used for restoration of deteriorated pavement quality concrete slab. Wollastonite micro-fiber was incorporated as part replacement of fine aggregates in proportions of 10–50% with an offset of 10%. Different properties of SCC mixes such as flow-ability, segregation resistance and filling ability were investigated in fresh state while mechanical properties including compressive strength, flexural strength and hardened density were studied in hardened states. The SCC mixes were also investigated for estimating effect of incorporating wollastonite micro-fiber in hydrated states of cement mortar. Inclusions of wollastonite micro-fiber in SCC enhanced the cohesiveness of the mix thereby improving the density and reducing its water absorption. SCC mixes with wollastonite micro-fiber showed higher flexural and comparable compressive strength parameters than those of conventional SCC mix. SCC mix with 30% wollastonite micro-fiber as a replacement of fine aggregates provides similar strength and better repair prospects as compared to conventional SCC or normal concrete mix.

 

مطالعه رفتاری بتن خود تراکمی با میکروفیبر ولاستونیت به عنوان جایگزین بخشی از ماسه برای بتن با کیفیت روسازی (PQC)

 

این واقعیت که بتن خود تراکمی (SCC) برای پر کردن هر گوشه سازه نیازی به فشرده سازی تکمیلی بدون آنکه به مقاومت و دوام پذیری برسد نداشته که باعث می شود نسبت به بتن معمولی ماده ای با  آینده نگری بیشتر و مطلوب تر باشد. مطالعه حاضر تغییرات رفتاری در SCC برای کاربردهای PQC در سطح کلان (ماکرو) و میکرو با ترکیب میکرو فیبر ولاستونیت را خاطرنشان می کند. پیشنهاد می شود برای ترمیم دالهای بتنی با کیفیت در رویه راههایی که وضعیتشان در حال تخریب است استفاده شود. میکرو فیبر ولاستونیت به عنوان بخشی از جایگزینی مصالح ریز دانه در نسبت 10 تا 50 % با جبران %10 گنجانیده میشود. خواص مختلف مخلوطهای SCC مانند توانایی جریان، مقاومت در برابر تفکیک و توانایی پرشدن در حالت تازه مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و دانسیته سخت شده در حالتهای سخت مورد بررسی قرار گرفتند. مخلوطهای SCC همچنین برای تخمین اثر ترکیب میکرو فیبر ولاستونیت در حالتهای آبدار(هیدراته) سیمان ملات مورد بررسی قرار گرفتند. ترکیبات میکرو فیبر ولاستونیت در SCC باعث افزایش انسجام و چسبندگی مخلوط و در نتیجه بهبود دانسیته و کاهش جذب آب آن می شود. مخلوط SCC با میکرو فیبر ولاستونیت پارامترهای مقاومت خمشی و قابل مقایسه با مقاومت بالاتر نسبت به نمونه های مخلوط متداول SCC را نشان داد. مخلوط SCC با 30٪ میکرو فیبر ولاستونیت به عنوان جایگزینی مصالح ریز دانه، مقاومت مشابه و چشم انداز تعمیر بهتر در مقایسه با SCC معمولی یا مخلوط بتن معمولی را فراهم می کند. 

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-عمران5.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان