چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

نمونه ترجمه تخصصی صنایع

نمونه ترجمه تخصصی صنایع

در این مطالعه، الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده چند شروعی دوهدفی (BMSA) برای جریان جایگشت مشکل برنامه ریزی فروشگاه با هدف به حداقل رساندن فاصله زمانی تولید و کل زمان شناور شغلی، ارائه شده است. بمنظور ارزیابی عملکرد BMSA، آزمایشات محاسباتی بر مجموعه مسئله مشهور محک صورت گرفته است؛ مسئله ای که توسط تیلارد معرفی شده است. مجموعه های نامغلوب حاصل از هر الگوریتم محک موجود و BMSA باهم مقایسه شده، و سپس برای تشکیل جبهه نامغلوب خالص باهم ترکیب شدند. نتایج محاسباتی نشان می دهد که بیش از 64% راه حل ها در جبهه نامغلوب خالص توسط BMSA پیشنهادی توزیع شده اند. می توان به این نتیجه رسید که این راه حل ها می توانند محک جدیدی برای پژوهش های آینده باشد.

In this study, a bi-objective multi-start simulated-annealing algorithm (BMSA) is presented for
permutation flowshop scheduling problems with the objectives of minimizing the makespan and total
flowtime of jobs. To evaluate the performance of the BMSA, computational experiments were
conducted on the well-known benchmark problem set provided by Taillard. The non-dominated sets
obtained from each of the existing benchmark algorithms and the BMSA were compared, and then
combined to form a net non-dominated front. The computational results show that more than 64% of
the solutions in the net non-dominated front are contributed by the proposed BMSA. It is believed that
these solutions can serve as new benchmarks for future research

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-صنایع8.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان