سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1228 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Refining the linkage between perceived capability and entrepreneurial intention: roles of perceived opportunity, fear of failure, and gender
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
اصلاح روابط بین قابلیت درک شده و هدف کارآفرینی: نقش های فرصت، ترس از شکست و جنسیت
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#1227 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Evolution of National Entrepreneurial Opportunity Recognition: A Neural Network Analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی شناخت فرصت کارآفرینی ملی: تجزیه و تحلیل شبکه عصبی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#1226 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
·650· A Research on the Entrepreneurial Opportunity Identification Based on the AHP-TOPSIS Method
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
پژوهشی بر شناسایی فرصت های کارآفرینی بر اساس متد AHP-TOPSIS
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1225 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Opportunity Recognition Framework: Exploring the Technology Entrepreneurs
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب شناخت فرصت‌ها: کاوشی در کارآفرینان فن‌آوری
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#1224 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
ENTREPRENEUR BEHAVIORS, OPPORTUNITY RECOGNITION, AND THE ORIGINS OF INNOVATIVE VENTURES
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
رفتارهای کارآفرین، شناسایی فرصت، و منشأ سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
260,000 ريال
جزییات و خرید
#1223 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Beyond the EJ model: entrepreneurial orientation and industry choice of Ghanaian entrepreneurs
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
فرای مدل EJ: جهت گیری کارآفرینی و انتخاب صنعتی کارآفرینان غنا
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#1222 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exogenous determinants of entrepreneurial intuition and the mediatory role of psychological capital among potential youth entrepreneurs
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
عوامل بیرونی تعیین کننده شهود کارآفرینی و نقش میانجی سرمایه روان شناختی در میان کارآفرینان جوان
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#1221 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Entrepreneurial Opportunity Recognition and Exploitation in the Academia: a Dynamic Process of Networking?
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی فرصت کارآفرینی و بهره‌برداری در دانشگاه: یک فرآیند پویای شبکه سازی است؟
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#1220 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Socio-emotional skills and business communication
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباط کسب و کار و مهارت های عاطفی-اجتماعی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#1219 کد مقاله زمینه: فیزیک
عنوان انگلیسی:
Design and fabrication of a high fill-factor micro-bolometer using double sacrificial layers
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی و ساخت یک میکرو-بلومتر با ضریب پُری بالا با استفاده از دو لایه فداشونده
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان