دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#468 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Non-linear Interior point Based Optimal Power Flow Algorithm Incorporating Series FACTS Devices
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم پخش بار بهینه مبتنی بر نقطه درونی غیرخطی با در نظر گرفتن ادوات FACTS سری
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#467 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Exploiting regulatory changes for research in management accounting
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بکارگیری تغییرات قانونی برای تحقیق پیرامون حسابداری مدیریت
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#466 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Experimental research on slip-resistant bolted connections after fire
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه آزمایشگاهی اتصالات پیچی مقاوم در برابر لغزش پس از آتش‌سوزی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#465 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Combined cycle unit commitment in a changing electricity market scenario
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعهد واحد سیکل ترکیبی در یک سناریوی بازار برق در حال تغییر
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
#464 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Primitive Cognitive Network Process in healthcare and medical decision making: Comparisons with the Analytic Hierarchy Process
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
فرآیند شبکه شناختی اولیه در تصمیم گیری پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی: مقایسه با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#463 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Optimal location and sizing of Unified Power Flow Controller (UPFC) to improve dynamic stability: A hybrid technique
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مکان یابی و سایزینگ بهینه کنترلر پخش توان واحد (UPFC) برای بهبود پایداری گذرا: تکنیک ترکیبی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#462 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
B2B and internal relationships and curative international marketing: A polish case study
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
روابط داخلی و B2B و بازاریابی بین المللی چاره ساز: یک مطالعه موردی از لهستان
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#461 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Wettability of heated surfaces under pool boiling using surfactant solutions and nano-fluids
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
ترشوندگیِ سطوح گرم شده تحت جوشش استخری با استفاده از محلول های مواد فعال سطحی و نانوسیال ‌ها
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#460 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Development of the Energy-smart Production Management system (e-ProMan): A Big Data driven approach, analysis and optimisation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
توسعه سیستم مدیریت تولید هوشمند انرژی (e-ProMan): یک نظریه مبتنی بر بیگ دیتا، تحلیل و بهینه سازی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#459 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Modeling and experimental study of CO2 absorption in a hollow fiber membrane contactor
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی و مطالعه ی تجربی جذب کربن دی اکسید در یک کنتاکتور غشای فیبر توخالی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم