سه شنبه ۲۸ دی ۹۵

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#176 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Terahertz Comb Spectroscopy Traceable to Microwave Frequency Standard
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اسپکتروسکوپی شانه ی تراهرتز قابل ردیابی در استاندارد فرکانس مایکروویو
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#175 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Biosorption of anionic metal complexes
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
جذب آنیونی کمپلکس های فلزی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
#174 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Study of the optimized molecular structures and vibrational characteristics of neutral L-Ascorbic acid and its anion and cation using density functional theory
تعداد صفحات انگلیسی:
26 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه ساختارهای مولکولی بهینه سازی شده و مشخصه های ارتعاشی L-اسکوربیک اسید خنثی و آنیون و کاتیون آن با استفاده از تئوری تابعی چگالی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#173 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Experimental and Theoretical Vibrational Analysis of Vitamin C
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز آزمایشگاهی و تئوری ویتامین C
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
#172 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Cu(II) complex formation by ACES buffer
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
تشکیل کمپلس مس با ظرفیت 2 توسط بافر ACES
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
#171 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Complexes of a bio-molecule and a C60 cage
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
کمپلکس هایی از بیومولکول و قفس C60
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#170 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Organometallic Materials for Electroluminescent and Photovoltaic Devices
تعداد صفحات انگلیسی:
41 صفحه
عنوان فارسی:
مواد آلی فلزی (ارگانو متالیک) برای تجهیزات نورپردازی و فتوولتائیک
تعداد صفحات فارسی:
52 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#169 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Green chromatography
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
کروکاتوگرافی سبز (پاک)
تعداد صفحات فارسی:
51 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#168 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Delineating mineralized phases based on lithogeochemical data using multifractal model in Touzlar epithermal Au–Ag (Cu) deposit, NW Iran
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین کردن فازهای کانی سازی شده، بر مبنای داده های لیتو ژئوشیمیایی، با استفاده از مدل چند فرکتال در کانسار (Au-Ag (Cu اپی ترمال توزلار، شمال شرقی ایران
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#167 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Silicones and Phosphazenes
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
سیلیکون ها و فسفاژن ها
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم