دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#883 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Comparative life cycle assessment of water treatment plants
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی تطبیقی چرخه زیست محیطی تصفیه خانه های آب
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#882 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Risk perception analysis: Participation in China’s water PPP market
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تجزيه و تحليل درك ريسك: حضور در بازار PPP آبي چين
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#881 کد مقاله زمینه: تربیت بدنی
عنوان انگلیسی:
Glutamine, Exercise and Immune Function : Links and Possible Mechanisms
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
گلوتامین، ورزش و عملکرد سیستم ایمنی بدن : ارتباط‌ها و مکانیزم‌های احتمالی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#880 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Strategic Cyber Threat Intelligence Sharing: A Case Study of IDS Logs
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
به اشتراک گذاری اطلاعات راهبردی تهدید سایبری: مطالعه موردی از لاگ های (گزارش های) IDS
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#878 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Dynamic Analysis of Support Frame Structures of Rotating Machinery
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز دینامیکی سازه های پشتیبانی در تجهیزات گردنده
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#877 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Optimized Mapping Spiking Neural Networks onto Network-on-Chip
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
نگاشت بهینه‌ی شبکه‌های عصبی اسپایک بر روی شبکه بر روی تراشه
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#876 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Consumer Cynicism: An Emergent Phenomenon in Fairtrade?
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
بدبینی مصرف کننده: یک پدیده نو ظهور در تجارت منصفانه؟
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#875 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
A Model of Consumer Cynicism – Antecedents and Consequences
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
مدل بدبینی مصرف کننده – پیشینه‌ها و پیامدها
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#874 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Consumer cynicism: developing a scale to measure underlying attitudes influencing marketplace shaping and withdrawal behaviours
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
بدبینی مصرف کننده: توسعه یک مقیاس برای سنجش نگرش های اصلی موثر بر شکل گیری بازار و رفتارهای کناره گیری
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#872 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Acute viral syndromes
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
سندروم حاد ویروسی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان