سه شنبه ۰۵ بهمن ۹۵

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#274 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Interference-Aware Broadcasting in Multi-Radio Multi-Channel Mesh Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
انتشارِ آگاه از تداخل در شبکه های مش چندرادیویی و چند کانالی
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#273 کد مقاله زمینه: تربیت بدنی
عنوان انگلیسی:
The influence of muscle tremor on shooting performance
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تأثیر لرزش عضله روی عملکرد تیر اندازی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#272 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A new grouping genetic algorithm for clustering problems
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم ژنتیک گروه بندیِ جدید برای مسائل خوشه بندی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#271 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Methods of Estimating or Accounting for Neighborhood AssociationsWith Health Using Complex Survey Data
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
روش های برآورد و حسابداری انجمن های محله ای با بررسی داده ها با استفاده از بهداشت و درمان
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#270 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Management’s causal reasoning on performance and earnings management
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
استدلال سببی مدیریت در مورد اجرا و مدیریت درامد
تعداد صفحات فارسی:
39 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#269 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Determination of a hospital management policy using conjoint analysis in the analytic network process
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین سیاست مدیریت بیمارستان با استفاده از آنالیز مشترک در فرایند شبکه تحلیلی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#268 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Technology management in manufacturing business: process and practical assessment*,
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت تکنولوژی در تجارت تولیدی: فرآیند و ارزیابی عملی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#267 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Non-absorbable Gas Effects on Heat and Mass Transfer in Falling Film Absorption
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات گاز غیر قابل جذب بر انتقال حرارت و جرم در جذب فیلم ریزشی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#266 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
TECHNOLOGY MANAGEMENT CAPABILITY ASSESMENT AN EMPIRICAL STUDY IN IZMIR TURKEY FOR MODEL DEVELOPMENT
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی توانمندی مدیریت فناوری – یک مطالعه تجربی در شهر ازمیر ترکیه به منظور ایجاد مدل Ahmet Tunçay
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#265 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The swing of public-­‐private partnership in the Italian hospitals. A comparative analysis of two case studies
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
نوسان مشارکت عمومی (دولتی)-خصوصی در بیمارستان های ایتالیا. تحلیل قیاسی دو بررسی موردی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم