سه شنبه ۰۵ بهمن ۹۵

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#296 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems: Theory and Design
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم¬های منطق فازی نوع 2 وقفه¬ای: تئوری و طراحی
تعداد صفحات فارسی:
45 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#295 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Application of heuristic algorithms to optimal PMU placement in electric power systems: An updated review
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
کاربرد الگوریتم های اکتشافی برای مکان یابی بهینه PMU در سیستم های قدرت الکتریکی: مرور به روز شده
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
210,000 ريال
جزییات و خرید
#294 کد مقاله زمینه: میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی:
Molecular Characterization of a Catalase-Negative Staphylococcus aureus subsp. aureus Strain Collected from a Patient with Mitral Valve Endocarditis and Pericarditis Revealed a Nov
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
خصوصیات مولکولی از یک کاتالاز منفی استافیلوکوکوس اورئوس. اورئوس جمع آوری شده از یک بیمار با دریچه میترال اندوکاردیت و پریکاردیت جهش ژنی KAT A را نشان داد
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
#291 کد مقاله زمینه: میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی:
Antibacterial Activity of Silver-nanoparticles Against Staphylococcus aureus and Escherichia coli
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره بر ضد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#290 کد مقاله زمینه: نفت و گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Experimental study on asphaltene precipitation induced by CO2 Flooding
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه آزمایشگاهی بر روی ترسیب اسفالتین ناشی از طغیان (غرقاب‌شدن) کربن دی اکسید
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#289 کد مقاله زمینه: نفت و گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Minimizing Asphaltene Precipitation in Malaysian Reservoir
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
کمینه سازی رسوب اسفالتن در مخازن مالزی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#288 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Enhancement of parkinsonian rigidity with contralateral hand activation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
افزایش سختی پارکینسونی با فعال¬سازی دستی در جهت مقابل
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#287 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
BIOMECHANICAL AND ELECTROMYOGRAM CHARACTERIZATION OF NEUROLEPTIC-INDUCED RIGIDITY IN THE RAT
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین مشخصه بیومکانیکی و الکترومایوگرامی ثبات ناشی شده از داروی آرامبخش در موش‌ها
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#286 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Objective quantification of arm rigidity in MPTP-treated primates
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین عینی سفتی بازو در پستانداران تحت درمان با MPTP
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#285 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Investigating Inter-Industry differences In The Implementation Of OpenInnovation
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تفاوت های میان¬صنعتی در بکارگیری نوآوری باز
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم