دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#578 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Effects of total contact insoles on the plantar stress redistribution: a finite element analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات کفی تماسی کامل در توزیع مجدد تنش کف پا : یک آنالیز المان محدود
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#577 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
An in-shoe device to measure plantar pressure during daily human activity
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
یک وسیله در داخل کفش برای سنجش فشار کف پا در حین فعالیت های روزانه ی انسان
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#576 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Lateral wedgesdecreasebiomechanicalriskfactorsforkneeosteoarthritis in obesewomen
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
گوه های جانبی سبب کاهش عوامل خطر بیومکانیکی برای استئوآرتریت زانو در زنان چاق می شوند
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#575 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Automatic Brain MRI Image Segmentation using FCM and LSM
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تقسیم بندی تصویر MRI مغزی خودکار با استفاده از FCM و LSM
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#574 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Portfolio Optimization Problem by the Firefly Algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی پرتفوی با الگوریتم کرم شب تاب
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#573 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Heat transfer and friction in solar air heater duct with W-shaped rib roughness on absorber plate
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال حرارت و اصطکاک در کانال گرمکن هوای خورشیدی با صفحه جاذب زبرشده توسط دندانه های w شکل
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#572 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Heat transfer and friction in solar air heater duct with V-shaped rib roughness on absorber plate
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال حرارت و اصطکاک در مجرای گرمکن هوای خورشیدی با زبری پره های vشکل روی صفحه ی جاذب
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#571 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Heat transfer enhancement from a small rectangular channel with different surface protrusions by a turbulent cross flow jet
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
افزایش انتقال حرارت از یک کانال مستطیلی کوچک دارای برآمدگی های سطحی مختلف به وسیله جت دارای جریان عرضی متلاطم
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#570 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Strategies for Operations of Vertical Shaft Kilns
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های برای عملکرد کوره های محور عمودی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#569 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A 65 nm CMOS Wideband Radio Receiver With ΔΣ-Based A/D-Converting Channel-Select Filters
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
گیرنده رادیویی پهن باند 65 nm CMOS با فیلترهای انتخاب کانال تبدیل کننده A/D مبتنی بر ΣΔ
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم