سه شنبه ۰۵ بهمن ۹۵

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#366 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Modeling and Simulation of Solar PV and DFIG Based Wind Hybrid System
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی و شبیه سازی سیستم ترکیبی PV خورشیدی و [توربین] بادی مبتنی بر DFIG
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#365 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Non-destructive evaluation of cracks in massive concrete using normal dc resistivity logging
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی غیرمخرب ترک ها در بتن حجیم با بهره گیری از واقعه نگاری مقاومت ویژه DC
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#364 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Analytical Network Process based Model to Estimate the Quality of Software Components
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم‌های تحویل پروژه در ساخت و ساز ساختمان‌های جدید فنلاندی- یک بررسی از ربع قرن گذشته
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#363 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Achievement of minimized combinatorial test suite for configuration-aware software functional testing using the Cuckoo Search algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
محقق سازی مجموعه آزمون ترکیبی کمینه سازی شده، برای آزمون عملکردی نرم افزار آگاه از پیکربندی، با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#362 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Recent Vicariant And Dispersal Events Affecting The Phylogeny And Biogeography Of Wast Asian Freshwater crab Genus Nanhaipotamon(decapotaL:Potamidae)
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
رویدادهای پراکندگی و جغرافیایی اخیر موثر بر فیلوژنی و جغرافیای زیستی خرچنگ جنس Nanhaipotamon (دکاپودا: پوتامیدا) موجود در آب¬های شیرین شرق آسیا
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#361 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Vector-intensity measure based seismic vulnerability analysis of bridge structures
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل آسیب پذیری لرزه ای سازه‌های پل بر اساس معیار بردار-شدت
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#360 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
DEVELOPING LEARNING ORGANIZATIONS FOR ACHIEVEMENT OF COMPETITITIVE ADVANTEGS IN ENTERPRISES IN BOSNIA AND HERCEGOVINA
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ایجاد سازمان‌های یادگیرنده برای دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت‌های کشور بوسنی و هرزگوین
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#359 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Stress-strain model for concrete under cyclic loading
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مدل تنش-کرنش برای بتن تحت بارگذاری چرخه ای
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#358 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Towards Networked R&D Management: The R&D Approach of Sonera Corporation as an Example
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
بسوی مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) شبکه ای: رویکرد R&D شرکت سورنا بعنوان یک نمونه
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#357 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Short-term quantitative precipitation forecasting using an object-based approach
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
پیش بینی کمّی کوتاه مدت بارش با استفاده از روش مورد محور
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم