دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#858 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Context-Sensitive Policy Based Security in Internet of Things
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت مبتنی بر سیاست حساس به متن در اینترنت اشیا
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#857 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Segmentation of Images using Density-Based Algorithms
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
تقسیم بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر تراکم
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#856 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Security and Privacy Challenges in Industrial Internet of Things
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
چالش های امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیا صنعتی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#855 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Security and Privacy in the Internet of Things: Current Status and Open Issues
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا: وضعیت فعلی و مسایل باز
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#854 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Internet of Things - A Study on the Security Challenges
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
اینترنت اشیا-مطالعه ای در چالش های امنیتی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#853 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Enforcement of Security Policy Rules for the Internet of Things
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اجرای قوانین سیاست امنیتی برای اینترنت اشیاء
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#852 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A multilevel image thresholding segmentation algorithm basedon two-dimensional K–L divergence and modified particle swarmoptimization
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم تقسیم بندی آستانه تصویر چند سطحی بر اساس واگرایی K–L دو بعدی و بهینه سازی ازدحام ذرات اصلاح شده
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#851 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A new algorithm of image segmentation using curve fittingbased higher order polynomial smoothing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم جدید برای بخش بندی تصویر با استفاده از هموارسازی چند جمله ای مرتبه بالاتر مبتنی بر برازش منحنی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#850 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A fuzzy clustering image segmentation algorithm based on Hidden Markov Random Field models and Voronoi Tessellation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم خوشه‌بندی فازی برای قطعه‌بندی تصویر مبتنی بر مدل میدان پنهان تصادفی مارکوف و موزاییک بندی ورونوی(Voronoi)
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#849 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A computational intelligence technique for the effective diagnosis ofdiabetic patients using principal component analysis (PCA) andmodified fuzzy SLIQ decision tree approach
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم