شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1046 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Direct Optimized Probabilistic Calculation
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
محاسبه احتمالاتی بهینه مستقیم
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#1045 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Application of the Direct Optimised Probabilistic Calculation Method
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1044 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Application of the Direct Optimized Probabilistic Calculation
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#1043 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Application of the DOProC Method in Solving Reliability Problems
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1042 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Software Application of the DOProC Method
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
کاربرد نرم افزار DOProC Method
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#1040 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Structural Reliability Analysis Using DOProC Method
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل قابلیت اعتماد سازه با استفاده از روش DOProC
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#1039 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Pattern for Fog Computing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگو برای رایانش مه
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#1038 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Fog Computing: Platform and Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
رایانش مه:پلت فرم و کاربردها
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#1037 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The Fog Computing Paradigm: Scenarios and Security Issues
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
الگوی محاسبات مه: مسائل و سناریوهای امنیتی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#1036 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Achieve Secure Handover Session Key Management via Mobile Relay in LTE-Advanced Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
دستیابی به مدیریت امن کلید جلسه Handover از طریق رله های سیار در شبکه های LTE پیشرفته
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان