شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#1261 کد مقاله زمینه: علوم نظامی
عنوان انگلیسی:
Military Sciences Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
317 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی علوم نظامی
تعداد صفحات فارسی:
317 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
390,000 ريال
جزییات و خرید
#1260 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Encyclopedic Etymology of Medical Words
تعداد صفحات انگلیسی:
476 صفحه
عنوان فارسی:
دائره المعارف ريشه شناختي واژه هاي پزشكي
تعداد صفحات فارسی:
476 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
#1259 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Accounting Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
563 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد
تعداد صفحات فارسی:
563 صفحه
نوع فایل:
Word
قیمت فروش:
300,000 ريال
جزییات و خرید
#1258 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Improving transparency in the bank
تعداد صفحات انگلیسی:
61 صفحه
عنوان فارسی:
بهبود شفافيت در بانک
تعداد صفحات فارسی:
61 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
#1257 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Insurance Dictionary
تعداد صفحات انگلیسی:
232 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت تخصصی بیمه
تعداد صفحات فارسی:
232 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
#1256 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Effect of Virtual Learning on Speaking Skill
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر روی مهارت صحبت کردن (اسپیکینگ)
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
#1255 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Using Simulation to Develop Entrepreneurial Skills and Mind-Set: An Exploratory Case Study
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از شبیه سازی در توسعه ذهنیت و مهارت های کارآفرینی: مطالعه موردی اکتشافی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
#1254 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Patterns of business intelligence systems use in organizations
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
الگوهای کاربرد سیستم های هوش تجاری در سازمان ها
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
149,000 ريال
جزییات و خرید
#1253 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Competitive advantage: the courage in formulating objectives and expansiveness of a strategy
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مزیت رقابتی: شجاعت در تعیین اهداف و گستردگی استراتژی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
99,000 ريال
جزییات و خرید
#1252 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Emergency transportation network design problem: Identification and evaluation of disaster response routes
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مسئله طراحی شبکه حمل و نقل اضطراری: شناسایی و ارزیابی مسیرهای واکنش به حادثه
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
Word-Pdf
قیمت فروش:
240,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان