دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#698 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Comparative study on Exterior RCC Beam Column Joint Subjected to Monotonic Loading
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مقایسه ای مفصل تیر ستون RCC خارجی تحت بارگذاری یکنواخت
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#697 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Distributed Digital Artifacts on the Semantic Web
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
مصنوعات دیجیتالی توزیع شده بر روی وب معنایی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#696 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Increasing human resource efficiency in the production process
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
افزایش بهره وری منابع انسانی در فرایند تولید
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#695 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
System identification and modal analysis of an arch dam based on earthquake response records
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی سیستم و تحلیل مودال سدهای قوسی بر مبنای رکوردهای پاسخ لرزه ای
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#694 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Investing in a Brewpub: A Capital Budgeting Analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
سرمایه گذاری در صنعت آبجوسازی: یک تجزیه و تحلیل از بودجه بندی سرمایه ای
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#693 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Research on Effectiveness of Technology Transfer from a Knowledge Based perspective
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیقاتی پیرامون اثربخشی انتقال تکنولوژی از یک دیدگاه دانش محور
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#692 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A New Approach to Manage and Disseminate Data in Vehicular Ad hoc Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
روشی جدید برای مدیریت و انتشار داده‌ها در شبکه‌های ادهاک خودرویی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#691 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Publish/subscribe based information dissemination over VANET utilizing DHT
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
انتشار اطلاعات بر مبنای رویکرد انتشار / اشتراک (Publish/subscribe) بر روی شبکه VANET با استفاده از DHT
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#690 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
Review on Network Security and Cryptography
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی امنیت شبکه و رمزنگاری
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#689 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
ANALYZING THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT: LESSONS LEARNT FROM THE SIRCA II PROGRAM
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطلات بر توسعه: درس های یادگرفته شده از برنامه SIRCA II
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم