دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#758 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Managerial Overconfidence and Audit Fees#
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
اعتمادبه نفس کاذب مدیریتی و هزینه های حسابرسی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#757 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
INSIGHT INTO THE CHEMICAL COMPOSITION OF WHEAT USED IN EUROPEAN BROILER DIETS
تعداد صفحات انگلیسی:
30 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی ترکیب شیمیایی گندم استفاده شده در جیره جوجه‌های گوشتی اروپایی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#756 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Interactions between wheat characteristics and feed enzyme supplementation in broiler diets
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعامل بین ویژگی های گندم و مکمل های آنزیمی در جیره ی غذایی جوجه های گوشتی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#755 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Provide Virtual Distributed Environments for Grid computing on demand
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
ارائه محیط های مجازی توزیع شده برای محاسبات گرید بنا به تقاضا
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#754 کد مقاله زمینه: مواد و متالورژی
عنوان انگلیسی:
Laser welding in the pipeline industry
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
جوشکاری لیزر در صنعت خطوط لوله
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#753 کد مقاله زمینه: فناوری اطلاعات
عنوان انگلیسی:
The effective factors on the acceptance and willingness of Iranian users toward Electronic banking
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
عوامل موثر بر پذیرش و اراده کاربران ایرانی برای گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#752 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
A Fuzzy Non-Linear Programming Economic Order Quantity Model with Demand Dependent Unit Cost of Production under Two Constraints
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
مدل کمی سفارش اقتصادی برنامه ریزی فازی غیر خطی با هزینه های تولیدی وابسته به تقاضا تحت دو شرط
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#751 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
A learning public organization as the condition for innovations adaptation
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
یک سازمان عمومی یادگیری به عنوان شرایطی برای انطباق نوآوری ها
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#750 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Mathematical Modeling as an Educational Method of Synchronous Generator Operating Modes in a Diesel Power Plant
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی ریاضی به عنوان یک روش آموزشی حالت های عامل ژنراتور سنکرون در یک نیروگاه دیزلی
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#749 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Effect of Management Factor on Employee Job Satisfaction: An Application in Telecommunication Sector
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اثر عامل مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان: یک تحقیق در بخش ارتباطات
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم