یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#27 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Recursive sliding discrete Fourier transform with oversampled data
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
پردازش سیگنال دیجیتال
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#26 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
1-Bit Sub Threshold Full Adders in 65nm CMOS Technology
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری CMOS 65 نانومتری
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#25 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Advanced Control Architectures for Intelligent MicroGrids – Part I: Decentralized and Hierarchical Control
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند- بخش دوم: کیفیت توان، انباره انرژی و میکروگریدهای AC/DC
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#24 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Using SWOT analysis and SEM to prioritize strategies in Foreign exchange market in Iran
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی های در بازار مبادلات ارز در ایران
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#23 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Using Fuzzy MCDM to Evaluate Index and Benefit Preference on Communities of Practice
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده ازMCDM مبهم برای ارزیابی شاخص و اولویت سود در جوامع مورد بررسی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#22 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
THE STUDY OF THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BURNOUT OF STAFF (CASE STUDY OF STAFF AT STATE UNIVERSITIES IN GHOM)
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه دولتی قم)
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#21 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township, Iran
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#20 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#19 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#18 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Social Exchange Theory as a Framework for Understanding Ceasing Participation in Organized Leisure Activities
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
تئوری تبادل اجتماعی به عنوان چارچوبی برای درک مشارکت در فعالیت های تفریحی سازمان یافته
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان