سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#199 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
solving NP_complete problems on the CUDA Architecture using Genetic Algorithms
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
حل مسائل NP-Complete در معماری CUDA با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#198 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Use NVIDIA CUDA technology to create genetic algorithms with extensive population
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از تکنولوژی NVIDIA CUDA برای ایجاد الگوریتم ژنتیک با جمعیت گسترده
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
#197 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Accelerating Steady-State Genetic Algorithms based on CUDA Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تسریع الگوریتم ژنتیک حالت دائمی بر اساس معماری CUDA
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#196 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Adapting the GA Approach to Solve Traveling Salesman Problems on CUDA Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
وفق دادن رویکرد الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل فروشنده ی دوره گرد بر روی معماری CUDA
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#195 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and moving forward
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اهمیت مالکیت معنوی برای SME ها؛ چالش های پیش رو و جهت گیری های آینده
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#194 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Semantic web service discovery system for road traffic information services
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#193 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A data mining approach for training evaluation in simulation-based training
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#192 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An intrusiondetectionandpreventionsystemincloudcomputing: A systematicreview
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری
تعداد صفحات فارسی:
42 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#191 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Data mining and visualization for decision support and modeling of public health-care resources
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
داده کاوی و بصری سازی برای سیستم پشتیبانی از تصمیم و مدل سازی در منابع بهداشت عمومی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#190 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Studying Dynamic Equilibrium of Cloud Computing Adoption with Application of Mean Field Games
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
موازنه ی پویا در بکار گیری رایانش ابری ،با کاربرد نظریه فیلد میانگین
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان