چهارشنبه ۲۵ فروردین ۰۰

مقاله #890

#890 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Particle swarm optimization algorithm for capacitor allocation problem in distribution systems with wind turbine generators
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای مساله تخصیص خازن در سیستم های توزیع دارای ژنراتورهای توربین بادی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده- هدف این مقاله انطباق تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) جهت یافتن پاسخ های نزدیک به بهینه برای مساله تخصیص خازن در سیستم های توزیع، برای سیستم توزیع IEEE 16 باس متصل به تولیدات انرژی بادی بر اساس یک تابع هزینه است. تخصیص مناسب و تعداد بهینه خازن‌ها منجر به کاهش تلفات توان و ارتقاء پروفایل ولتاژ شده است. به علت نوسانات تولید توان بادی بواسطه ماهیت متناوب سرعت باد و کمبود جبرانسازی توان راکتیو، مساله تحت مطالعه دارای یک تابع شایستگی غیرخطی می­باشد که به منظور حل آن، از ابزار ریاضیاتی مرتبط باید استفاده نمود. تابع هزینه شایستگی فرمول بندی شده شامل چهار جمله است: هزینه تلفات توان حقیقی، هزینه نصب خازن، جریمه قید ولتاژ و جریمه قید خازن. از تکنیک PSO به منظور دستیابی به پاسخ نزدیک به بهینه برای مساله مدنظر استفاده شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر کارایی تابع هزینه شایستگی پیشنهادی هنگام اعمال به سیستم تحت مطالعه است. همچنین، استفاده از PSO در سیستم IEEE 16 باس اصلاح شده، نتایج بهتری را از نظر هزینه تلفات توان و ارتقاء پروفایل ولتاژ در مقایسه با الگوریتم ژنتیک (GA) نشان داده است. به منظور صحه گذاری بر انطباق موفقیت آمیز PSO در دستیابی به تخصیص خازن نزدیک به بهینه مناسب در سیستم های توزیع، این تکنیک فرا ابتکاری در سیستم با مقیاس عمده IEEE 30 باسه بکار گرفته شده است. تکنیک PSO پیشنهادی با اصلاح تابع هدف و قیود آن بگونه ای که شامل ضریب توان و خازن های خط انتقال برای شرایط بهره برداری عادی و اغتشاش (N-1) شود، نتایج مناسبی را بدست آورده است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان