چهارشنبه ۲۵ فروردین ۰۰

مقاله #889

#889 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Response of bean cultures’ water use efficiency against climatewarming in semiarid regions of China
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
پاسخ راندمان مصرف آب لوبیا در مقابل گرم شدن اقلیم در مناطق نیمه خشک چین
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

رشد محصولات کشاورزی و راندمان بالای استفاده از منابع آبی به طور مستقیم توسط گرم شدن جهانی تحت تاثیر قرار گرفته و چالش جدیدی برای امنیت غذایی و منابع آبی ایجاد شده است. یک آزمایش شبیه سازی شده توسط گرم شدن مزرعه با رادیاتور اشعه ی مادون قرمز انجام شد و نتایج نشان داد که هنگامی که دما تا 5/0 5/1 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، فتوسنتز لوبیا به طور قابل توجهی سریع تر از تعرق در طول مرحله ی دانهالی، مرحله ی انشعاب دهی، مرحله ی جوانه زنی، مرحله ی شکوفه دهی و مرحله ی غلاف دهی می باشد. اما زمانی که دما تا 5/1 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، تعرق لوبیا پهن سریع تر از فتوسنتز در طول مرحله ی جوانه زنی، مرحله ی شکوفه دهی و مرحله ی غلاف دهی می باشد. زمانی که دما تا 5/0 1 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه به طور معنی داری افزایش پیدا می کند. اما زمانی که دما تا 1 درجه سانتی گراد بالاتر از این مقدار افزایش می یابد، این دو پارامتر به طور قابل توجهی افت می کند و در نهایت کاهش عملکرد ایجاد می گردد. زمانی که دما 5/1 تا 2 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، عملکرد لوبیا پهن 2/39 تا 4/88 درصد کاهش می یابد. راندمان مصرف آب لوبیا پهن افزایش یافته و سپس با افزایش دما کاهش پیدا می کند. زمانی که دما تا 1 درجه سانتی گراد پایین می آید، راندمان مصرف آب افزایش پیدا می کند و زمانی که دما تا 1 درجه بالاتر رفت، راندمان مصرف آب به سرعت کاهش می یابد. در همه ی این ها، گرم شدن جهانی در آینده به طور معنی داری رشد، عملکرد و راندمان مصرف آب لوبیا پهن را در مناطق نیمه خشک چین تحت تاثیر قرار می دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان