چهارشنبه ۲۵ فروردین ۰۰

مقاله #749

#749 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Effect of Management Factor on Employee Job Satisfaction: An Application in Telecommunication Sector
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اثر عامل مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان: یک تحقیق در بخش ارتباطات
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در این مطالعه، اثرات رویکرد مدیریت و سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان، بر اساس کارکنانی که در بخش ارتباطات از راه دور کار می کنند مورد بررسی قرار گرفته شده است. در محدوده مورد مطالعه، نمونه ها از کارکنانی که در یک سازمان در بخش ارتباطات کار می کنند انتخاب شدند. در مرحله نظرسنجی، 202 نفر از کارکنان داده های خود را ارائه دادند. به منظور اینکه چگونه سبک رهبری مدیر و روش های مدیریت از سوی کارکنان درک و تفسیر می شود، "مقیاس رهبری آرنوین" مورد استفاده قرار گرفت. از سوی دیگر، به منظور بررسی رضایت شغلی کارکنان، از "رضایت شغلی مینه سوتا" استفاده شد. عملکرد کارکنان می تواند به عنوان مجموعی از رضایت شغلی و انگیزش در نظر گرفته شود. بنابراین، سازمان های متمرکز بر توسعه و رشد مستمر باید درک کارکنانی را که در برنامه های استراتژیک مانند اهداف دور و نزدیک، فناوری، سیاست های شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری کار می کند را مدیریت کنند. چگونه دیدگاه های رهبران و یا مدیران با انتظارات کارکنان سازگاری دارد؟ آیا سبک رهبری و رویکرد مدیریت، رضایت شغلی کارمندان را تحت تاثیر قرار می دهد؟ این مطالعه به طور کلی به دنبال این جواب است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان