چهارشنبه ۲۵ فروردین ۰۰

مقاله #747

#747 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Seismic performanceofcircularRCbridgecolumns with flexure–torsioninteraction
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
عملکرد لرزه ای ستون های دایروی پل‌ها با اندرکنش خمشی-پیچشی
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: ستون های بتن آرمه در پل های منحنی و مایل و سایر مدل های غیر متعارف پل‌ها میتواند متحمل ترکیبی از بارها شامل محوری، تیروی برشی، خمش و پیچش تحت اثر زلزله های چند جهته شوند. بار های ترکیبی شامل پیچش احتمالا بر رفتار ستون این پلها تاثیر می گذارد. بررسی آزمایشگاهی بر روی عملکرد ارزه ای ستون های دایروی پل‌ها تحت اثر ترکیب بارهای چرخه ای خمشی و پیچشی در این مقاله صورت گرفته است. 12 نمونه ستون دایروی بتنی تحت شرایط متفاوت بارگذاری مورد آزمایش قرار گرفته اند: بار چرخه ای خمشی، بار چرخه ای پیچشی و ترکیب بار خمشی و پیچشی. چندین ترکیب از باز چرخه ای پیچشی و خمشی به منظور محاسبه اندرکنش بین طرفیت خمشی و پیچشی ستون های پل در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که طرفیت خمشی با افزایش میزان بار پچشی کاهش می یابد و خرابی هایی رو به بالا در محل مفاصل خمشی بوجود می آید، و ظرفیت پیچشی با افزایش بار خمشی کاهش می یابد. مود خرابی و شاخصه های تغییر شکل ستون های بتن مسلح تحت تاثیر بارهای خمشی و پیچشی ترکیبی تغییر میکند. در پوش پیچش و خمش ستون‌ها تحت بار خالص پیچشی و ترکیب بار چرخه ای پیچش و خمش اثر باز و بسته شدن آرماتور های تسلیح مارپیچ مشاهده شد. تاثیر نسبت ابعاد، نسبت آرماتور طولی و نوع آرماتور مارپیچ بر عملکرد لرزه ای ستون‌ها تحت ترکیب‌ها با میزان دریفت پیچشی ثابت نیز مورد بحث قرار گرفت. مدل عملی هیسترتیک خمشی و پیچشی برای ستون های بتن آرمه با خاموت مارپیچ تک تحت ترکیب خمش چرخه ای و پیچش بر اساس نتایج آزمایش ارائه شده است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان