جمعه ۰۹ خرداد ۹۹

هیئت علمی تربیت مدرس: دعوت به انجمن‌های مدرن، دعوت به «ارتجاع معرفتی و سیاسی» است

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: عده‌ای که هم اکنون جزو چریک‌های پشیمان به شمار می‌آیند و به شورش انجمن‌های اسلامی علیه مشی مومنانۀ انقلابی فتوا می‌دهند، همان کسانی هستند که بیشترین ژست‌های انقلابی، تندروی‌ها و انحصارات را در نقاب انقلابی به کار می‌بستند.

مجتبی زارعی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اظهارات حاتم قادری استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در دانشگاه تهران پیرامون فراخوان انجمن‌های اسلامی به تجدید نظر در مشی تبلیغ دینداری گفت: بر مبنای آنچه که از سخنان ایشان در خبرگزاری‌ها خواندم و چون در ردّ آن سخنی نگفتند و از سویی چنین اظهاراتی نیازمند پاسخگویی است، اگر بخواهم مطابق با ساختار فهم زبانی و ساختار کشف ذهن که این روزها بعنوان متد ایشان برخی از معارف از سوی وی در دانشگاه‌ها مورد نقد قرار می گیرد کلیدی برای نظام معنایی سخنانش پیدا کنم می گویم این اظهارات واکنشی خود کرده و واکنشی خودنوشت و سرگذشتی خودنویس به حرکات کور، تندروانه و حاوی احساسات متعصبانه به اواخر دهۀ شصت این طایفه است.

وی افزود: زمانه‌ای که برخی به خاطر دور افتادن از فلسفه معقول و مترقی انقلاب اسلامی و حکمت عملی برخواسته از آن،بعضی جریانات دانشجویی را به حرکات رادیکال و خشونت بار با چاشنی انقلابی سوق داد که برای حصول به مقصودشان از تحرکات غیرعاقلانه دریغ نمی‌کردند. اگرچه تحرکات این طایفه با مشی مسلحان بعضی گروه‌های انقلابی چپ مارکسیستی در سال‌های نخست دهه 60 که علیه نظام و ملت دست به ترور و خشونت می‌زدند متفاوت بود امّا تندروی اخیرالذکر هم بخاطر فقدان قوه تعقل و خودآگاهی تاریخی نسبت به سرشت هویت ملّی – انقلابی در دستۀ اخیر بود.

زارعی تصریح کرد: این گروه که هم اکنون در داخل جزو تجدیدنظر طلبان و چریک‌های پشیمان به شمار می‌آیند و اینک به شورش انجمن‌های اسلامی علیه مشی مومنانۀ انقلابی فتوا می‌دهند، همان کسانی هستند که بیشترین ژست‌های انقلابی، بیشترین تندروی ها، بیشترین تمامیت خواهی ها، بیشترین انحصارات، بیشترین بداخلاقی ها را در حوزه های سیاسی، اجتماعی و علمی در نقاب انقلابی بکار می بستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: این گروه همان‌هایی هستند که کارهای مردم و جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان را مهندسی می‌کردند، در ورودی دانشگاه‌ها ایست و بازرسی می‌گذاشتند، به هیچ صدایی غیر از صدای خود اجازه بروز و ظهور نمی‌دادند. در این باره عکس‌ها و اسناد فراوانی از گویندگان تجدیدنظر طلب وجود دارد که می توان آن را به رؤیت دانشجویان رسانید. برخی از این طایفه اکنون در خارج از کشور جزو فعالان ضد ملّی دسته بندی می‌شوند اما بعض دیگر از محترمین این طایفه که در داخل هستند؛ اینک معلوم نیست بر چه اساسی میل به اتخاذ ژست های اپوزسیونی دارند.

زارعی در مقابل این دو جریان، از جریان سومی نام برد که نامش را جریان اجتهادی – انقلابی سنت گرا با رویکرد تعلیم و تربیتی گذاشت. وی معتقد است دو گروه سابق با تمام انشعابات خود به دلیل تفکر اجتهادی جریان فقاهتی – انقلابی سنت‌گرا به رهبری امام خمینی (ره) و با محوریت شهیدان مطهری، بهشتی، مفتح و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سپهر اندیشگی مبارزاتی گروه‌های دانشگاهی کم فروغ شدند.

مدیر مسئول نشریه تخصصی مدرسه اسلامی علوم سیاسی در پاسخ به دعوت حاتم قادری از انجمن های اسلامی برای عبور از تبلیغ دین و ورود به نقد دینداری گفت: برعکس اینک زمان نقد غرب و بازاندیشی سنت‌های اسلامی – ایرانی و تمرین و تقویت خودآگاهی تاریخی است، چون انجمن‌های اسلامی دانشجویان زمانی سربرآوردند که غرب مرگ خدا را اعلام کرده بود و از سویی جریان مارکسیسم هم مبارزه با دینداری و خدامحوری را در دستور کار تشکیلات و آموزش کادرهای انقلابی در کشورهای عقب نگه داشته شده اعلام داشته بود، تأسیس این انجمن ها پاسخی به نهیلیسم و گفتمان توهّم آمیز زیست سیاسی – انقلابی مادیگرایانه در جهان بود.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: اکنون پرسش ما از تجدیدنظرطلبان این است که اگر دینداری ایجابی و بسط مشیء مؤمنانه جزو ماهیت و سرشت انجمن‌های اسلامی است چگونه می‌توان نسل‌های جدید این تشکیلات مسلمان را برضد سرشت شان شورانید.

وی افزود: آیا می‌توان عناصر هستی بخش را از انجمن‌های اسلامی حذف کرد؟! اگر این کار از حیث منطقی و فلسفی درست باشد که نیست انجمن جدا مانده از اصل خویش که بسط اسلامیت پویا بود باید حول چه چیزی انجمن کند؟ لابد آنگونه که فرمودند حول مسائل صنفی؟! که یعنی همان خوراک و مسکن و ...؟!

زارعی تاکید کرد: البته جوانان دانشجو خواهند فهمید که این محترمین از تجدید نظرطلبان بخاطر تذبذب معرفتی و افراط‌ها و تفریط ها آموزگاران خوبی برای تشکل‌های انقلابی و جوان دانشگاه‌ها نیستند، لذا ما دانشجویان و انجمن های اسلامی را به تفکر و تعقل و بازگشت به مواریث و معاریف دعوت می‌کنیم.

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: ما دانشجویان و انجمن های اسلامی را به سخنان عاقلانۀ شهید بهشتی دعوت می‌کنیم که می‌گفتند حزب و تشکیلات باید معبد باشد نه معبود! وی گفت تشکل‌های دانشجویی که ریشه در خاک و جان این مرز و بوم دارند نه تنها در فضای وهمناک و تحجر قرار ندارند بلکه خود خلاّق‌ترین تشکل‌های انقلابی جهان هستند چون بزرگترین سرمایه اجتماعی شان کاربست خلاّقیت اشراقی در زندگی تشکیلاتی و مشیء سیاسی است که در جهان نظیر آن وجود ندارد.

زارعی با بیان اینکه این تشکل‌ها از ایدئولوژی «وهم» و از ایدئولوژی‌های نهیلیستیک عبور کردند، گفت: پس دعوت به اجتماعات و انجمن های مدرن و اخلاق تشکیلاتی، انجمنی و سیاسی سکولار  دعوت به ارتجاع سیاسی و معرفتی است در حالی که خلاّقیت اشراقی انجمن های اسلامی عصر انقلاب اسلامی سلوکی است که نه با تحجر و جمود سروکار دارد و نه با تقلید از الهیات غربی؟

وی در پایان ضمن دعوت از حاتم قادری باری مناظره پیرامون مباحث مطرح شده، گفت: این فرآیندِ خودآگاهانه مومنانه در انجمن‌های اسلامی نه با تفکر محلی و نه با تفکر قومی و قبیله‌ای و نه با روشنفکری سکولار که با قوای عقلی دین مدار که اکنون جهانشمول است و کماکان امام خمینی (ره) را بزرگترین پرچم دار و آموزگار خویش می‌شناسد به راه خود ادامه خواهد داد، در این باره البته می‌توان مناظره‌ای تولید کننده معرفت برای انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها در آغاز دهۀ چهارم انقلاب داشت که بنده هم به نوبۀ خود حاضر به مناظره دربارۀ مانیفست پیشنهادی حاتم قادری دربارۀ انجمن های اسلامی هستم.

لازم به ذکر است چندی پیش حاتم قادری استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با حضور در مراسم هفتاد‌و دومین سالگرد انجمن‌ اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن تعیین رسالت جدید برای دانشجویان علیه گزاره‌های اسلامی خطاب به دانشجویان انجمن اسلامی گفت: شما رسالت تبلیغ دین ندارید بلکه رسالت نقد تبلیغ دینی را دارید. شما نباید در کاوشگری در دین بهراسید چرا که اگر خدایی باشد! به شما اخم نخواهد کرد. شما رسالت تبلیغ گزاره‌های اسلامی در دانشگاه را ندارید.

منبع:خبرنامه دانشجویان ایران

Link: http://faratarjome.ir/u/news/هیئت-علمی-تربیت-مدرس:-دعوت-به-انجمن‌های-مدرن،-دعوت-به-«ارتجاع-معرفتی-و-سیاسی»-است2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان