یکشنبه ۰۳ بهمن ۰۰

نمونه ترجمه-صنایع غذایی

Cured pork sausages are products made by grinding meat and fat, to which authorized spices, additives and condiments are added, after which the sausages are subjected to a process of curing, with optional smoking. The term cecina (dry cured beef) is used to refer to non-ground meat and butchery scraps subjected to the appropriate action of common salt and other authorized products used in the salting process, either in solid form or in brine, thereby guaranteeing the conservation of the meat for later consumption. The presence of hydroxyproline is used as an analytical criterion to assess the amount of collagen from the skin, tendons, cartilages and ligaments, thus enabling the ratio of lean meat (muscle) and connective tissues used in the processing of the mixtures for chorizo, salchichَ n and cecina to be determined. In Spain, cured sausage meats are classified in different categories (extra, 1st, 2nd and 3rd), depending on their composition in moisture, protein, fat, hydroxyproline, and soluble and insoluble carbohydrates. The maximum amount of hydroxyproline in cured pork sausages (order of 7th February, 1980 (BOE 21 marzo., 1980), which regulates the quality directives concerning these products) should be between 0.6% and 0.9% m/m, depending on the category of the product. سوسیس خوک پخته شده محصولی است که توسط چرخ کردن گوشت و چربی، افزودن ادویه جات، مواد افزودنی و چاشنی ها به آن تولید می شود، بعد از آن سوسیس در معرض فرایند پخت قرار می گیرد. اصالح سسینا )cecina( )گوشت پخته شده گاو( به منظور اشاره به گوشت غیر چرخ شده استفاده شده و تکه های گوشتی قصابی در معرض عمل مناسب نمک زدن و دیگر ترکیبات مجاز مورد استفاده در فرایند نمک زنی یا در فرم جامد و یا در آب نمک قرار گرفته و این مساله تضمین کننده حفظ گوشت برای مصرف بعدی است. وجود هیدروکسی پرولین به عنوان معیار تحلیلی جهت ارزیابی مقدار کالژن از پوست، تاندون ها، غضروف ها و رباط ها استفاده شده و بنابراین نسبت گوشت بدون چربی )عضالت( و بافت های همبند مورد استفاده در فراوری مخلوط ها برای چوریزو، سالچیچون، سسینا تعیین می شود. در اسپانیا، گوشت سوسیس پخته شده در دسته های مختلفی )اضافی، اول، دوم و سوم( بسته به ترکیب رطوبت، پروتئین، چربی، هیدروکسی پرولین و کربوهیدرات های محلول و نامحلول طبقه بندی می شود. حداکثر مقدار هیدروکسی پرولین در سوسیس خوک پخته شده )1980., marzo )باید بین 6/0 و 9/0 m/m بسته به دسته محصول باشد. 

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-صنایع-غذایی4.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان