سه شنبه ۰۴ مهر ۰۲

نمونه ترجمه تخصصی مکانیک- سیالات

نمونه ترجمه تخصصی مکانیک- سیالات

کد مترجم: 5073

As the temperature of a body exceeds the absolute zero, the molecular agitation in the matter results in an electromagnetic radiation. The energy released within this radiation increases as the body temperature rises. The energy content of the emission is also related to the wavelength of the radiation (see Eq. (1)). Depending on the nature of the material and the heating conditions, the emitted thermal radiation can spread continuously over a large range of wavelengths λ (continuous spectrum) or can exhibit only distinct bands (discrete spectrum). The maximum flux emitted by thermal radiation is coming from an ideal surface called black body. The spectral emissive power of black body, λ, is expressed by the Planck’s law, a graphical representation of which is drawn in fig1.

The determination of the heat transfer coefficient by convection requires the knowledge of the wall temperature. The measurement can be achieved either during a transient regime or at steady state. The timedependent measurement of the temperature is generally assigned to the so-called passive method while the steady state measurement refers to the active method. The application of the passive method involves the resolution of the heat equation in function of time and space. The surface temperature distribution, measured by IRTh is used as boundary conditions. The IRTh passive method is suitable to study flows at high enthalpy as such encountered during the reentry of space vehicles in atmosphere. The significant heating is here produced by the fluid friction at the wall. The generic configuration of such flows, which has been studied at the VKI, is the hypersonic compression ramp.

با افزایش دمای یک جسم از صفر مطلق، تحریک مولکولی در ماده منجر به تابش الکترومغناطیسی می شود. انرژی آزاد شده در این تابش با افزایش دمای بدن افزایش می یابد. محتوای انرژی انتشار نیز با طول موج تابش ارتباط دارد. بسته به ماهیت مواد و شرایط گرمایش، تابش حرارتی گسیل شده می تواند به طور پیوسته در طیف وسیعی از طول موج λ پخش شود (طیف پیوسته) یا تنها می تواند باندهای متمایز را به نمایش بگذارد(طیف گسسته). حداکثر شاری که از تابش حرارتی گسیل می گردد از سطحی ایده آل به دست می آید که جسم سیاه نامیده می شود. قدرت تابش طیفی جسم سیاه، λ ، توسط قانون پلانک بیان می گردد که نمای گرافیکی آن در شکل 1 ترسیم شده است. 

تعیین ضریب انتقال حرارت با همرفت نیازمند آگاهی از دمای دیوار است. اندازه گیری را می توان در حالت گذرا یا در حالت پایدار به دست آورد. اندازه گیری مستقل از دما بطور کلی به روشی موسوم به روش غیرفعال تخصیص می یابد در حالی که اندازه گیری حالت پایدار به روش فعال اشاره دارد. بکارگیری روش غیرفعال در بر دارنده حل معادله گرما در تابع زمان و مکان است. توزیع دمای سطح که توسط IRTh اندازه گیری شده است، به عنوان شرایط مرزی استفاده می شود. برای مطالعه جریانهای آنتالپی بالا، روش غیرفعال IRTh  در هنگام ورود مجدد وسایل نقلیه فضایی در جو مناسب است. گرمایش قابل ملاحظه ای توسط اصطکاک سیال در دیوار ایجاد می شود. اساس پیکربندی عمومی چنین جریانی که در VKI مورد مطالعه قرار گرفته است، رمپ فشرده سازی فرا صوت است. 

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-مکانیک--سیالات2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان