جمعه ۲۰ تیر ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت - رفتار سازمانی

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت - رفتار سازمانی
کد مترجم: 19

کاربر گرامی: متن زیر مربوط به ترجمه یکی از متون تخصصی مدیریت می باشد که توسط مترجم با کد 19 انجام شده است. در صورتی که تمایل دارید تا همین مترجم سفارش ترجمه شما را انجام دهد، می توانید در قسمت ارجاع به مترجم خاص شماره 19 را وارد نمائید.
با تشکر


In trust relationships, trust and felt trust are very often related but not necessarily equivalent (Brower, Lester, Korsgaard, & Dineen, 2009; Schoorman, Mayer, & Davis, 2007). Employees who feel trusted perceive that another party is willing to assume risk with them (Lau & Lam, 2008); that is, by expecting employees to act positively without monitoring their actions, the other party becomes vulnerable to those actions. When another party is willing to assume such vulnerability, the felt trust conveys to the trusted party that they are competent and responsible and will not exploit the exposed vulnerability (Lester & Brower, 2003; Salamon & Robinson, 2008). We propose that felt trust, that is, the realization of others positive expectations and exposed vulnerability, is relatively unexplored in the trust literature, and that understanding trustees’ perspectives on whether they are  trusted by  others will expand our knowledge  of interpersonal trust mechanisms. The literature has relied on two major mechanisms to explain the effects of trust: the social-exchange mechanism, based on the norm of reciprocity (Gouldner, 1960; Konovsky & Pugh, 1994), and the cognitive mechanism, based on the trusters reduced need to guard against potential harm and ability to focus on work (Mayer & Gavin, 2005).

به کرات مشاهده شده است که اعتماد به بسیاری عواقب نگرشی و رفتار کار از جمله تعهد سازمانی ، رضایت شغلی، و عملکرد مربوط باشد (دیرکس و فررین، 2002).  روابط اعتماد، اعتماد و احساس اعتماد اغلب بسیار مرتبط هستند اما لزوما معادل همدیگر نمی باشند (براور، لیستر، کورس گارد، و دینن ،2009: اسکورمن، مایر،  و دیویس، 2007). کارکنانی که احساس می کنند مورد اعتماد واقع شده اند فکر می کنند که فرد مقابل تمایل به ریسک کردن با آنها را دارد (لاو و الم، 2008): یعنی، با  اینفرض که کارکنان بدون نظارت بر اعمال آنها به صورت مثبت عمل خواهند کرد، طرف دیگر به این اعمال آسیب پذیر می شود. وقتیکه طرف دیگر به این آسیب پذیری تمایل نشان می دهد، احساس اعتماد به طرف مورد اعتماد منتقل می کند که آنها متعهد و مسئول هستند و آسیب پذیری پیش آمده را استفاده نخواهند کرد(لیستر و براور، 2003: سالامون و رابینسون،2008). به عقیده ما احساس اعتماد،که تحقق انتظارات مثبت دیگران و آسیب پذیری پیش آمده است، در ادبیات اعتماد نسبتا ناشناخته مانده است و اینکه درک دیدگاه های اعتماد شوندگان در مورد اینکه آیا آنها توسط دیگران مورد اعتماد واقع شده اند یا نه، دانش ما را در مورد مکانیسم اعتماد بین فردی افزایش خواهد داد. ادبیانت اعتماد برای توضیح اثرات اعتماد بر دو مکانیسم اصلی تکیه کرده است: مکانیسم تبادل اجتماعی، بر اساس هنجار روابط متقابل(گلدنر،1960: کنوسکی و پاف،1994)، و مکانیسم شناختی، بر اساس نیاز کم اعتماد کننده برای مقاومت در برابر توانایی و آسیب احتمالی جهت تمرکز در کار(مایر و گاوین،2005).

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-مدیریت---رفتار-سازمانی0.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان